Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1719

Kommissionens förordning (EG) nr 1719/97 av den 3 september 1997 om fastställande av koefficienter för nedsättning av den kompensationsbetalning som inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 under regleringsåret 1997/98 beviljas i vissa av gemenskapens regioner

OJ L 242, 4.9.1997, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1719/oj

31997R1719

Kommissionens förordning (EG) nr 1719/97 av den 3 september 1997 om fastställande av koefficienter för nedsättning av den kompensationsbetalning som inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 under regleringsåret 1997/98 beviljas i vissa av gemenskapens regioner

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0032 - 0032


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1719/97 av den 3 september 1997 om fastställande av koefficienter för nedsättning av den kompensationsbetalning som inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 under regleringsåret 1997/98 beviljas i vissa av gemenskapens regioner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1422/97 (2), särskilt artikel 12 i denna, och

med beaktande av följande:

I syfte att förhindra att komplicerade regionaliseringsplaner medför att den faktiska avkastningen kraftigt överskrider den brukliga avkastningen, skall enligt förordning (EEG) nr 1765/92 kompensationsbetalningarna det efterföljande regleringsåret justeras i proportion till hur mycket den genomsnittliga, brukliga avkastningen som angivits för regionaliseringsplanerna 1993 har överskridits.

Förfarandet för att bestämma dessa överskott fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1237/95 av den 31 maj 1995 om tillämpningsföreskrifter för fastställandet av de avkastningar som skall användas vid beräkning av kompensationsbetalningar beviljade enligt förordning (EEG) nr 1765/92 (3), ändrad genom förordning (EG) 769/96 (4).

För tillämpning av denna metod fastställs de koefficienter som anges i denna förordning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Gemensamma förvaltningskommittén för spannmål, fetter och torkade foderväxter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För tillämpning av artikel 3.6 i förordning (EEG) nr 1765/92 skall kompensationsbetalningen för regleringsåret 1997/98 beräknas med stöd av en koefficient om 0,994 för Frankrike.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 september 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 12.

(2) EGT L 196, 24.7.1997, s. 18.

(3) EGT L 121, 1.6.1995, s. 29.

(4) EGT L 104, 27.4.1996, s. 12.

Top