Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0123

Kommissionens förordning (EG) nr 123/97 av den 23 januari 1997 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (Text av betydelse för EES)

OJ L 22, 24.1.1997, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 212 - 213
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 178 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 178 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/123/oj

31997R0123

Kommissionens förordning (EG) nr 123/97 av den 23 januari 1997 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 24/01/1997 s. 0019 - 0020


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 123/97 av den 23 januari 1997 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2018/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 17.2 i denna, och

med beaktande av följande:

För vissa beteckningar som medlemsstaterna har meddelat enligt artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 har det begärts kompletterande uppgifter för att säkerställa att dessa beteckningar uppfyller kraven i artiklarna 2 och 4 i nämnda förordning. Efter granskning av dessa kompletterande uppgifter har det visat sig att dessa beteckningar stämmer överens med artiklarna i nämnda förordning. De bör därför registreras och läggas till bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2), ändrad genom förordning (EG) nr 1263/96 (3).

Till följd av de tre nya medlemsstaternas anslutning räknas den tidsfrist på sex månader som föreskrivs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 från anslutningsdagen. Vissa av de beteckningar som meddelats av medlemsstaterna överensstämmer med artiklarna 2 och 4 i nämnda förordning och bör därför registreras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 1107/96 skall kompletteras med beteckningarna i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3) EGT nr L 163, 2.7.1996, s. 19.

BILAGA

A. PRODUKTER I BILAGA II TILL FÖRDRAGET AVSEDDA SOM LIVSMEDEL

Köttprodukter

TYSKLAND

- Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (SGB)

- Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (SGB)

- Schwarzwälder Schinken (SGB)

Ost

TYSKLAND

- Allgäuer Bergkäse (SUB)

- Allgäuer Emmentaler (SUB) (1)

- Altenburger Ziegenkäse (SUB)

ÖSTERRIKE

- Gailtaler Almkäse (SUB)

Olivolja:

ITALIEN

- Riviera Ligure (SUB)

Frukt, grönsaker och spannmål

GREKLAND

- Körsbär

ÊåñÜóéá ôñáãáíÜ Ñïäï÷ùñßïõ (Kerasia Tragana Rodochoriou) (SUB)

- Bordsoliver

ÊïíóåñâïëéÜ Ðçëßïõ Âüëïõ (Konservolia Piliou Volou) (SUB) (2)

FINLAND

- Potatis

Lapin Puikula (SUB)

Färsk fisk, färska blötdjur, kräftdjur och produkter framställda av dessa

FÖRENADE KUNGARIKET

- Whitstable Oysters (SGB)

B. LIVSMEDEL SOM AVSES I BILAGA I TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

TYSKLAND

- Aachener Printen (SGB)

Naturliga gummiarter och hartser

GREKLAND

- Ôóßêëá ×ßïõ (Tsikla Chiou) (SUB)

- Ìáóôß÷á ×ßïõ (Masticha Chiou) (SUB)

C. JORDBRUKSPRODUKTER SOM AVSES I BILAGA II TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

Eteriska oljor

GREKLAND

- mastixolja

Ìáóôé÷Ýëáéï ×ßïõ (Mastichelaio Chiou) (SUB)

(1) Skydd av namnet "Emmentaler" har inte sökts.

(2) Skydd av namnet "Ðçëßïõ" (Piliou) har inte sökts.

Top