Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0024

Kommissionens beslut av den 17 december 1996 om ändring för femte gången av beslut 95/32/EG om godkännande av det österrikiska programmet för genomförande av artikel 138 i Anslutningsakten för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (Endast den tyska texten är giltig)

OJ L 8, 11.1.1997, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/1997; tyst upphävande genom 398D0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/24(1)/oj

31997D0024

Kommissionens beslut av den 17 december 1996 om ändring för femte gången av beslut 95/32/EG om godkännande av det österrikiska programmet för genomförande av artikel 138 i Anslutningsakten för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (Endast den tyska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 11/01/1997 s. 0027 - 0031


KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 december 1996 om ändring för femte gången av beslut 95/32/EG om godkännande av det österrikiska programmet för genomförande av artikel 138 i Anslutningsakten för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (Endast den tyska texten är giltig) (97/24/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 138 i denna, och

med beaktande av följande:

Den 8 november 1994 anmälde Österrike till kommissionen i enlighet med artikel 143 i anslutningsakten det österrikiska programmet för genomförande av stöd enligt artikel 138 för ett antal produkter under perioden 1995-1999.

Detta program, ändrat genom en skrivelse av den 16 december 1994, godkändes genom kommissionens beslut 95/32/EG (1). Det beslutet ändrades genom kommissionens beslut 95/209/EG (2), 95/416/EG (3), 96/38/EG (4) och 96/140/EG (5).

Genom en skrivelse av den 29 oktober 1996 ingav Österrike till kommissionen, enligt artikel 143 i anslutningsakten, en begäran om kommissionens tillstånd att ytterligare ändra det programmet. Den begäran ändrades genom en skrivelse av den 3 december 1996.

Denna begäran omfattar stöd för olika frukter och grönsaker från och med 1996. I beslut 96/38/EG föreskrivs att det är bäst att fastställa de maximala stödsatserna för frukter och grönsaker från och med 1996 vid en senare tidpunkt. Ansökningarna om stöd för alla produkter är förenliga med bestämmelserna i anslutningsakten, särskilt artikel 138 i denna. Stödformen som baseras på areal vilket återspeglar principerna i den reformerade jordbrukspolitiken och kan alltså anses lämplig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 95/32/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 43, 25.2.1995, s. 53.

(2) EGT nr L 131, 15.6.1995, s. 34.

(3) EGT nr L 242, 11.10.1995, s. 21.

(4) EGT nr L 10, 13.1.1996, s. 46.

(5) EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 33.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top