Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0550

95/550/EG, Euratom, EKSG: Rådets beslut av den 18 december 1995 om utnämning av ledamöter till Revisionsrätten

OJ L 312, 23.12.1995, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/550/oj

31995D0550

95/550/EG, Euratom, EKSG: Rådets beslut av den 18 december 1995 om utnämning av ledamöter till Revisionsrätten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 312 , 23/12/1995 s. 0078 - 0078


RÅDETS BESLUT av den 18 december 1995 om utnämning av ledamöter till Revisionsrätten (95/550/EG, Euratom, EKSG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 45b.3 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 188b. 3 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 160b.3 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 22 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets yttranden (1), och

med beaktande av följande:

Mandaten för ledamöterna Bernhard Friedmann, Constantinos Androutsopoulos, Daniel Strasser, Maurice Thoss, André J. Middelhoek, Hubert Weber och John Wiggins, utgår den 20 december 1995.

Nya ledamöter bör följaktligen utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Till ledamöter i revisionsrätten från den 1 januari 1996 till och med den 31 december 2001 utses:

- Bernhard Friedmann,

- Kalliopi Nikolaou,

- Jean-François Bernicot,

- François Colling,

- Maarten B. Engwirda,

- Hubert Weber,

- John Wiggins.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1995.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

(1) Yttranden avgivna den 13 december 1995, ännu inte offentliggjorda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Top