EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8996

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)

OJ C 243, 11.7.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/08)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 4 juli 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Reco Jedi Private Limited (Reco, Singapore), som kontrolleras av GIC (Realty) Private Limited (GIC, Singapore).

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (FPV, Singapore), som kontrolleras av Frasers Property Limited (FPL, Singapore).

JustGroup Holdings Pte. Ltd. (JustGroup, Singapore).

JustCo Holdings Pte. Ltd. (JustCo, Singapore).

Reco, FPL och JustGroup förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över JustCo.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   GIC: GIC är ett holdingbolag som hanterar investeringar i fast egendom för staten Singapores räkning.

—   FPL: FPL äger, utvecklar och förvaltar en mångsidig, integrerad portfölj av fastigheter.

—   JustGroup och JustCo: verksamhet inriktad på utveckling och förvaltning av gemensamma arbetsutrymmen.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top