EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8959

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)

OJ C 243, 11.7.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/12


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 243/07)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 3 juli 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SpA (Sonatrach, Algeriet).

Augusta Refinery Assets, som för närvarande kontrolleras av Esso Italiana S.r.l., ett dotterbolag till ExxonMobil Corporation.

Sonatrach förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela Augusta Refinery Assets.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av tillgångar.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Sonatrach: Sonatrach, som ägs av algeriska staten, är ett företag med verksamhet inom olje- och gassektorn. Sonatrach bedriver integrerad verksamhet avseende prospektering, produktion, raffinering, transport och saluföring av kolväten.

—   Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets betår av ett raffinaderi i Augusta, Italien och ett antal tillhörande tillgångar. Företaget är aktivt på marknaderna för raffinering av råolja för bränsle och andra produkter samt försäljning av raffinerat bränsle och andra produkter.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top