Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0089

Mål T-89/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/29


Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Mål T-89/18)

(2018/C 134/42)

Överklagandet är avfattat på: spanska

Parter

Klagande: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien) (ombud: advokaten J. de Castro Hermida)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Café del Sol” – EU-varumärke nr 6 105 985

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 4 december 2017 i ärende R 1095/2017-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

återkalla och ogiltigförklara det överklagade beslutet, och förklara att det finns fog för den invändning som gjorts på grundval av det äldre varumärke som innehas av Ramón Guiral Broto, spanskt varumärke nr 2348110, i klass 42 i Niceklassificeringen, och

bekräfta invändningsenhetens beslut att inte bevilja registrering av det sökta varumärket MUE nr 6 105 985 CAFÉ DEL SOL för ”utskänkning av mat och dryck, tillfälligt boende och catering” i klass 43 i Niceklassificeringen, för vilket ansökan om registrering getts in av det tyska företaget GASTRO & SOUL GmbH, till följd av den risk för förväxling bland konsumenterna som en samexistens mellan de motstående varumärkena skulle innebära, sett till varumärkeslikheten och varuslagslikheten mellan dem, eller, om tribunalen inte skulle finna sig behörig att göra detta, återförvisa frågan till EUIPO:s överklagandenämnder med föreläggande om att invändningen ska bifallas, eller

i andra hand, återkalla och ogiltigförklara det överklagade beslutet på grund av att det är inkonsekvent och strider mot rätten till försvar och mot klagandens rättssäkerhet, då denne uttryckligen nekats möjligheten att lägga fram en fullständig översättning av det äldre motstående varumärket i ärende 1095/2017-4 om överklagande, vilket strider mot ett av de grundläggande syftena med återförvisningen av målet till EUIPO:s överklagandenämnder i tribunalens dom av den 13 december 2016 i mål T-548/15, där målet återförvisades till EUIPO:s överklagandenämnder just för att avhjälpa felen och därmed lösa tvisten.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.


Top