Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0132

Mål C-132/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2010/13/EU — Definitioner — Begreppet ”tillhandahållande av audiovisuella medietjänster” — Tillämpningsområde — Videokanal på YouTube med reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/10


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV

(Mål C-132/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Frihet att tillhandahålla tjänster - Direktiv 2010/13/EU - Definitioner - Begreppet ”tillhandahållande av audiovisuella medietjänster” - Tillämpningsområde - Videokanal på YouTube med reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller))

(2018/C 134/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peugeot Deutschland GmbH

Motpart: Deutsche Umwelthilfe eV

Domslut

Artikel 1.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) ska tolkas så, att definitionen av ”audiovisuell medietjänst” inte omfattar vare sig en videokanal, såsom den som är i fråga i det nationella målet, där internetanvändare kan se korta reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller, eller ett enda av dessa videoklipp betraktat för sig.


(1)  EUT C 213, 3.7.2017.


Top