Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0396

Mål C-396/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs) mot Republiken Slovenien (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 184 och 185 — Justering av avdrag för ingående mervärdesskatt — Förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet — Begreppet ”transaktioner som förblir helt eller delvis obetalda” — Effekten av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut)

OJ C 134, 16.4.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs) mot Republiken Slovenien

(Mål C-396/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 184 och 185 - Justering av avdrag för ingående mervärdesskatt - Förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet - Begreppet ”transaktioner som förblir helt eller delvis obetalda” - Effekten av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut))

(2018/C 134/08)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs)

Motpart: Republiken Slovenien

Domslut

1)

Artikel 185.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att en minskning av en gäldenärs skyldigheter som är resultatet av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut ska anses utgöra en förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet, i den mening som avses i den artikeln.

2)

Artikel 185.2 första stycket i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att en minskning av en gäldenärs skyldigheter som är resultatet av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut inte ska anses utgöra ett sådant fall då en transaktion förblir helt eller delvis obetald som inte leder till justering av det gjorda avdraget, om minskningen är slutgiltig, vilket det emellertid ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

3)

Artikel 185.2 andra stycket i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att en medlemsstat för att kunna använda sig av möjligheten i den bestämmelsen inte måste fastställa några uttryckliga bestämmelser om obligatorisk justering av avdrag i fall då transaktioner förblir helt eller delvis obetalda.


(1)  EUT C 335, 12.9.2016.


Top