Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0758

Mål T-758/15: Talan väckt den 22 december 2015 – EDF Toruń mot Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/42


Talan väckt den 22 december 2015 – EDF Toruń mot Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(Mål T-758/15)

(2016/C 068/53)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: EDF Toruń SA (Toruń, Polen) (ombud: advokaten K. Sienkiewicz)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kemikaliemyndighetens beslut nr SME(2015)4950 av den 3 november 2015 och faktura med mervärdesskattenummer 10054011 av den 3 november 2015 angående påförandet av en administrativ avgift till följd av felaktig angivelse av företagets storlek i samband med anmälan till REACH-registret,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Den första grunden avser att kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/CE) inte är bindande och att det föreligger ett behov av att tillämpa nationella bestämmelser på området.

2.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av förordning nr 340/2008 (1), på grund av att kemikaliemyndigheten inte har rätt att påföra enheter som gör en registrering i REACH-registret penningsanktioner.

3.

Den tredje grunden avser ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen på grund av myndigheten påförde en administrativ avgift som är onormalt hög i förhållande till den arbetsbörda som krävs för att fastställa den faktiska storleken på företaget.

4.

Den fjärde grunden avser maktmissbruk, på grund av att en avgift påfördes med stöd av beslut nr 14/2015 av Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse, trots att detta inte är bindande.

5.

Den femte grunden avser ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen på grund av att administrativa avgifter utgår med olika belopp beroende på storleken på den enhet som berörs, trots att det inte finns någonting som motiverar att en sådan lösning skulle anses skälig.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 107, s. 6).


Top