Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0749

Mål T-749/15: Talan väckt den 21 december 2015 – Nausicaa Anadyomène och Banque d’Escompte mot europeiska centralbanken

OJ C 68, 22.2.2016, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/39


Talan väckt den 21 december 2015 – Nausicaa Anadyomène och Banque d’Escompte mot europeiska centralbanken

(Mål T-749/15)

(2016/C 068/49)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nausicaa Anadyomène SAS (Paris, Frankrike) och Banque d’Escompte (Paris) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Tymen)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan prövas i sak och att den är välgrundad,

och följaktligen:

fastslå att svaranden är ansvarig i den mening som avses i artikel 340 FEUF för de misstag som begåtts genom dess penningpolitik avseende grekiska skuldebrev,

förplikta svaranden att ersätta liden skada, vilken bedöms uppgå till 10 901 448,38 euro för bolaget Nausicaa, med förbehåll för ändringar, och till 239 058,84 euro för Banque d’Escompte,

under alla förhållanden, förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Den första grunden, som avser att ECB gjort sig skyldig till tillräckligt klara överträdelser, består av tre delar:

Första delgrunden, avseende åsidosättande av principerna om rättssäkerhet och om skydd för berättigade förväntningar.

Andra delgrunden, avseende åsidosättande av principerna om likabehandling och om icke-diskriminering samt åsidosättande av artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

Tredje delgrunden, avseende åsidosättande av principen om god förvaltningssed samt åsidosättande av artikel 41 i stadgan och av skyldigheten att agera omsorgsfullt.

2.

Den andra grunden avser den skada sökandena lidit och orsaksambandet mellan ECB:s bristfälliga agerande och denna skada.


Top