Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0402

Mål C-402/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Athinon – Grekland) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE mot Elliniko Dimosio (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Bestämmelser om skatter och avgifter — Interna skatter och avgifter — Tullar av fiskal karaktär — Avgift med motsvarande verkan — Gränsformaliteter — Artikel 30 FEUF — Artikel 110 FEUF — Direktiv 92/12/EEG — Artikel 3.3 — Direktiv 2008/118/EG — Artikel 1.3 — Har ej införlivats med nationell rätt — Direkt effekt — En avgift påförs motorfordon när de importeras till en medlemsstats territorium — Avgift som är kopplad till att fordonet registreras och eventuellt tas i bruk — Avgiften återbetalas inte trots att fordonet inte har registrerats)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/15


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Athinon – Grekland) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE mot Elliniko Dimosio

(Mål C-402/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Fri rörlighet för varor - Bestämmelser om skatter och avgifter - Interna skatter och avgifter - Tullar av fiskal karaktär - Avgift med motsvarande verkan - Gränsformaliteter - Artikel 30 FEUF - Artikel 110 FEUF - Direktiv 92/12/EEG - Artikel 3.3 - Direktiv 2008/118/EG - Artikel 1.3 - Har ej införlivats med nationell rätt - Direkt effekt - En avgift påförs motorfordon när de importeras till en medlemsstats territorium - Avgift som är kopplad till att fordonet registreras och eventuellt tas i bruk - Avgiften återbetalas inte trots att fordonet inte har registrerats))

(2016/C 068/18)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Motpart: Elliniko Dimosio

Domslut

1.

Artikel 1.3 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG ska tolkas så, att den uppfyller villkoren för att få direkt effekt, så att enskilda kan åberopa den vid en nationell domstol i ett mål mot en medlemsstat.

2.

Artikel 30 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för en medlemsstats praxis, såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken en registreringsavgift som uppburits vid importen av motorfordon från andra medlemsstater inte återbetalas trots att de aktuella fordonen som inte har registrerats i den medlemsstaten, har exporterats vidare till en annan medlemsstat.


(1)  EUT C 380, 27.10.2014


Top