Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0342

Mål C-342/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – X-Steuerberatungsgesellschaft mot Finanzamt Hannover-Nord (Begäran om förhandsavgörande — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Direktiv 2005/36/EG — Artikel 5 — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2006/123/EG — Artiklarna 16 och 17 led 6 — Artikel 56 FEUF — Skatterådgivningsbolag som är etablerat i en medlemsstat och tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat — Lagstiftningen i en medlemsstat uppställer krav på att skatterådgivningsbolag ska vara registrerade och ha erkänts)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/12


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – X-Steuerberatungsgesellschaft mot Finanzamt Hannover-Nord

(Mål C-342/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Direktiv 2005/36/EG - Artikel 5 - Frihet att tillhandahålla tjänster - Direktiv 2006/123/EG - Artiklarna 16 och 17 led 6 - Artikel 56 FEUF - Skatterådgivningsbolag som är etablerat i en medlemsstat och tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat - Lagstiftningen i en medlemsstat uppställer krav på att skatterådgivningsbolag ska vara registrerade och ha erkänts))

(2016/C 068/15)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: X-Steuerberatungsgesellschaft

Motpart: Finanzamt Hannover-Nord

Domslut

Artikel 56 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstats lagstiftning, som fastställer under vilka villkor skatterådgivning får tillhandahållas yrkesmässigt, inskränker friheten att tillhandahålla tjänster för ett skatterådgivningsbolag som har bildats i enlighet med bestämmelserna i en annan medlemsstat där företaget är etablerat och som upprättar en deklaration i sistnämnda medlemsstat – där skatterådgivningsverksamheten inte är reglerad – för en tjänstemottagare i den förstnämnda medlemsstaten och översänder denna deklaration till skattemyndigheten i den medlemsstaten, utan att de kvalifikationer som företaget eller de fysiska personer som yrkesmässigt tillhandahåller skatterådgivning för företagets räkning har förvärvat i andra medlemsstater erkänns till sitt rätta värde och tas i beaktande på vederbörligt sätt.


(1)  EUT C 372, 20.10.2014.


Top