Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0330

Mål C-330/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Gergely Szemerey mot Miniszterelnökséget vezető miniszter, som har trätt i stället för Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam jordbrukspolitik — Stöd för landsbygdsutveckling — Stöd för miljövänligt jordbruk — Förordning (EG) nr 1122/2009 — Artiklarna 23 och 58 — Förordning (EG) nr 1698/2005 — Förordning (EG) nr 1975/2006 — Stöd för odling av en ovanlig växtart — Krav på betalning — Innehåll — Krav på certifikat — Sanktioner vid uteblivet uppvisande)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/10


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Gergely Szemerey mot Miniszterelnökséget vezető miniszter, som har trätt i stället för Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Mål C-330/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensam jordbrukspolitik - Stöd för landsbygdsutveckling - Stöd för miljövänligt jordbruk - Förordning (EG) nr 1122/2009 - Artiklarna 23 och 58 - Förordning (EG) nr 1698/2005 - Förordning (EG) nr 1975/2006 - Stöd för odling av en ovanlig växtart - Krav på betalning - Innehåll - Krav på certifikat - Sanktioner vid uteblivet uppvisande))

(2016/C 068/13)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gergely Szemerey

Motpart: Miniszterelnökséget vezető miniszter, som har trätt i stället för Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Domslut

1)

Artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, jämförd med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 473/2009 av den 25 maj 2009, och med kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 484/2009 av den 9 juni 2009, ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, vilken kräver att den som ansöker om stöd för miljövänligt jordbruk till den behöriga myndigheten samtidigt med stödansökan ger in ett intyg avseende den sällsynta växtarten som ger sökanden rätt till utbetalning av detta stöd, under förutsättning att denna lagstiftning gjort det möjligt för de berörda aktörerna att på rimliga villkor anpassa sig efter kraven i denna, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

2)

Artikel 58 tredje stycket i förordning nr 1122/2009 ska tolkas så, att den sanktion som föreskrivs i denna bestämmelse inte är tillämplig på den som ansöker om ett stöd för miljövänligt jordbruk och underlåter att till stödansökan bifoga en sådan handling som intyget i fråga, som ger denne rätt till utbetalning av detta stöd. Artikel 23.1 tredje stycket i denna förordning ska tolkas så, att en sådan underlåtenhet i princip leder till att ansökan om utbetalning av ett stöd för miljövänligt jordbruk inte ska tas upp till prövning.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


Top