Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0239

Mål C-239/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal du travail de Liège – Belgien) – Abdoulaye Amadou Tall mot Centre public d’action sociale de Huy (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2005/85/EG — Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus — Artikel 39 — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Flera asylansökningar — Rättsmedel mot behörig nationell myndighets beslut att inte vidare pröva en efterföljande ansökan saknar suspensiv verkan — Social trygghet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 19.2 — Artikel 47)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/6


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal du travail de Liège – Belgien) – Abdoulaye Amadou Tall mot Centre public d’action sociale de Huy

(Mål C-239/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2005/85/EG - Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus - Artikel 39 - Rätt till ett effektivt rättsmedel - Flera asylansökningar - Rättsmedel mot behörig nationell myndighets beslut att inte vidare pröva en efterföljande ansökan saknar suspensiv verkan - Social trygghet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 19.2 - Artikel 47))

(2016/C 068/08)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal du travail de Liège

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Abdoulaye Amadou Tall

Svarande: Centre public d’action sociale de Huy

Ytterligare deltagare i rättegången: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Domslut

Artikel 39 i rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus, jämförd med artiklarna 19.2 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken ett rättsmedel mot ett beslut att inte vidare pröva en efterföljande asylansökan, såsom det beslut som är aktuellt i det nationella målet, saknar suspensiv verkan.


(1)  EUT C 223, 14.7.2014


Top