Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0157

Mål C-157/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Neptune Distribution SNC mot Ministre de l'Économie et des Finances (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Direktiv 2009/54/EG — Artiklarna 11.1 och 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Konsumentskydd — Näringspåståenden och hälsopåståenden — Naturliga mineralvatten — Natriumhalt och salthalt — Beräkning — Natriumklorid (bordssalt) eller den totala mängden natrium — Yttrandefrihet och informationsfrihet — Näringsfrihet)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Neptune Distribution SNC mot Ministre de l'Économie et des Finances

(Mål C-157/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EG) nr 1924/2006 - Direktiv 2009/54/EG - Artiklarna 11.1 och 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Konsumentskydd - Näringspåståenden och hälsopåståenden - Naturliga mineralvatten - Natriumhalt och salthalt - Beräkning - Natriumklorid (bordssalt) eller den totala mängden natrium - Yttrandefrihet och informationsfrihet - Näringsfrihet))

(2016/C 068/06)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Neptune Distribution SNC

Motpart: Ministre de l'Économie et des Finances

Domslut

1.

Artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 107/2008 av den 15 januari 2008, jämförd med bilagan till den förordningen, ska tolkas på så sätt att det är förbjudet att använda påståendet ”mycket låg natriumhalt/mycket låg salthalt” och varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, med avseende på naturliga mineralvatten och annat vatten.

2.

Artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten, jämförd med bilaga III till det direktivet, ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för att det på förpackningar, etiketter och i reklam för naturliga mineralvatten återfinns påståenden eller uppgifter som kan ge konsumenten uppfattningen att det aktuella vattnet har låg natrium- eller salthalt eller är lämpligt för natriumfattig diet, när den totala mängden natrium i alla dess kemiska former uppgår till 20 mg/l eller mer.

3.

Det har vid prövningen av den andra frågan inte framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2009/54, jämförd med bilaga III till detta direktiv och med bilagan till förordning nr 1924/2006.


(1)  EUT C 184, 16.06.2014


Top