Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0517

Mål C-517/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Namur – Belgien) – Proximus SA, tidigare Belgacom SA, som trätt i stället för Belgacom Mobile SA, mot Province de Namur (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 97/13/EG — Artiklarna 4 och 11 — Direktiv 2002/20/EG — Artikel 6 — Villkor som är fogade till den allmänna auktorisationen och till nyttjanderätter till radiofrekvenser och nummer samt särskilda skyldigheter — Artikel 13 — Avgifter för nyttjanderätter och rättigheter att installera faciliteter — Tillämpningsområde — Lagstiftning i en provins — Avgift på pyloner och/eller enheter för sändning och mottagning i mobilnätet)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/3


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Namur – Belgien) – Proximus SA, tidigare Belgacom SA, som trätt i stället för Belgacom Mobile SA, mot Province de Namur

(Mål C-517/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster - Direktiv 97/13/EG - Artiklarna 4 och 11 - Direktiv 2002/20/EG - Artikel 6 - Villkor som är fogade till den allmänna auktorisationen och till nyttjanderätter till radiofrekvenser och nummer samt särskilda skyldigheter - Artikel 13 - Avgifter för nyttjanderätter och rättigheter att installera faciliteter - Tillämpningsområde - Lagstiftning i en provins - Avgift på pyloner och/eller enheter för sändning och mottagning i mobilnätet))

(2016/C 068/03)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Namur

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Proximus SA, tidigare Belgacom SA, som trätt i stället för Belgacom Mobile SA

Motpart: Province de Namur

Domslut

Artiklarna 6 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en avgift som den i det nationella målet tas ut av varje fysisk eller juridisk person som använder en pylon och/eller enhet för sändning och mottagning i mobilnätet.


(1)  EUT C 352, 30.11.2013


Top