Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DP0250

Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2013 om antalet ledamöter i de ständiga utskotten (2013/2671(RSO))

OJ C 65, 19.2.2016, p. 184–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/184


P7_TA(2013)0250

Antalet ledamöter i de ständiga utskottet

Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2013 om antalet ledamöter i de ständiga utskotten (2013/2671(RSO))

(2016/C 065/29)

Europaparlamentet fattar detta beslut

med beaktande av talmanskonferensens förslag,

med beaktande av sina beslut av den 15 juli 2009 (1), 14 december 2011 (2) och 18 januari 2012 (3) om antalet ledamöter i de ständiga utskotten,

med beaktande av artikel 183 i arbetsordningen.

1.

Europaparlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter i de ständiga utskotten enligt följande:

I.

Utskottet för utrikesfrågor: 79 ledamöter

II.

Utskottet för utveckling: 30 ledamöter

III.

Utskottet för internationell handel: 31 ledamöter

IV.

Budgetutskottet: 45 ledamöter

V.

Budgetkontrollutskottet: 31 ledamöter

VI.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 50 ledamöter

VII.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 50 ledamöter

VIII.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 71 ledamöter

IX.

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi: 61 ledamöter

X.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 41 ledamöter

XI.

Utskottet för transport och turism: 47 ledamöter

XII.

Utskottet för regional utveckling: 50 ledamöter

XIII.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling: 44 ledamöter

XIV.

Fiskeriutskottet: 25 ledamöter

XV.

Utskottet för kultur och utbildning: 31 ledamöter

XVI.

Utskottet för rättsliga frågor: 25 ledamöter

XVII.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 60 ledamöter

XVIII.

Utskottet för konstitutionella frågor: 26 ledamöter

XIX.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 ledamöter

XX.

Utskottet för framställningar: 35 ledamöter.

2.

Europaparlamentet beslutar att detta beslut ska träda i kraft den 1 juli 2013.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.


(1)  EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 34.

(2)  Antagna texter, P7_TA(2011)0570.

(3)  Antagna texter, P7_TA(2012)0001.


Top