Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0577

Mål T-577/12: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – NIOC m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Enhet som ingår i staten — Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Motiveringsskyldighet — Uppgift om och val av rättslig grund — Rådets behörighet — Principen om unionsakters förutsebarhet — Begreppet associerad enhet — Uppenbart felaktig bedömning — Rätt till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätt till egendom)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/16


Tribunalens dom av den 4 september 2015 – NIOC m.fl. mot rådet

(Mål T-577/12) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Enhet som ingår i staten - Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Motiveringsskyldighet - Uppgift om och val av rättslig grund - Rådets behörighet - Principen om unionsakters förutsebarhet - Begreppet associerad enhet - Uppenbart felaktig bedömning - Rätt till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Proportionalitet - Rätt till egendom))

(2015/C 346/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (London, Förenade kungariket); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran); och Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (ombud: advokaten J.-M. Thouvenin)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: V. Piessevaux och M. Bishop)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 58) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 16) i den mån som dessa rättsakter berör sökandena, samt talan om fastställelse av att artikel 20.1 c i rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39), i dess lydelse enligt beslut 2012/635, och av artikel 23.2 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1) inte får tillämpas gentemot sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) och Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.


(1)  EUT C 79, 16.3.2013.


Top