Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0234

Mål T-234/12: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Amitié mot kommissionen (Skiljeavtal — Bidrag — Finansiellt stöd — Uppskov med betalningen — Återkrav av deklarerade kostnader — Skadestånd och ränta — Dröjsmålsränta — Debetnota — Avtalsförpliktelse — Genkäromål)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/13


Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Amitié mot kommissionen

(Mål T-234/12) (1)

((Skiljeavtal - Bidrag - Finansiellt stöd - Uppskov med betalningen - Återkrav av deklarerade kostnader - Skadestånd och ränta - Dröjsmålsränta - Debetnota - Avtalsförpliktelse - Genkäromål))

(2015/C 346/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Amitié Srl (Bologna, Italien) (ombud: advokaterna D. Bogaert, M. Picat och C. Siciliano)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Moro och S. Delaude, inledningsvis biträdda av advokaterna R. Van der Hout och A. Krämer, därefter av advokaterna R. Van der Hout och A. Köhler)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 272 FEUF och artikel 340 första stycket FEUF, med yrkande i första hand om att sökanden inte ska anses skyldig att betala de belopp som har uppburits enligt ett avtal om bidrag och två avtal om finansiellt stöd, vilka ingåtts mellan sökanden och gemenskapen, företrädd av kommissionen, samt den straffavgift och dröjsmålsränta som kommissionen kräver att sökanden ska återbetala eller betala med stöd av den slutliga bedömningen i revisionsrapporten, eller åtminstone inte är skyldig att betala dessa summor i deras helhet, i andra hand att kommissionens rätt att överföra de slutliga bedömningarna i revisionsrapporten på ett annat avtal om stöd har preskriberats och slutligen att kommissionens agerande har gjort unionen kontraktsrättsligt ansvarig genom att med stöd av de preliminära bedömningarna i revisionsrapporten ställa in betalningen av belopp till sökanden enligt två andra avtal och i andra hand att kommissionen ska förpliktas att till sökanden utge resterande belopp enligt de avtal vars verkställighet har skjutits upp och enligt ett annat avtal om finansiellt stöd, jämte dröjsmålsränta, samt skadestånd och ränta som ersättning för den skada som sökanden har lidit till följd av kommissionens missbruk av sina rättigheter enligt avtalen om finansiellt stöd eller bidrag som omfattades av revisionen och de bidragsavtal som upphävts till följd av denna revision.

Domslut

1)

Det saknas anledning att pröva Amitié Srl:s yrkanden att det ska beaktas att Europeiska kommissionens avstod att bestrida resterande belopp enligt avtalen med referens ECP-2007-DILI-517005, programmet Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), och ECP-2008-DILI-538025, programmet Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Amitié ska förpliktas att till kommissionen utge ett belopp på 50 458,23 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,5 % per år räknat från den 6 april 2012 och fram tills beloppet helt har betalats, ett belopp på 261 947,36 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,25 % per år räknat från 28 december 2012 och fram tills beloppet helt har betalats, ett belopp på 358 712,35 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,5 % per år räknat från 8 maj 2012 och fram tills beloppet helt har betalats, samt ett belopp på 5 045,82 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,5 % per år räknat från 23 juni 2012 och fram tills beloppet helt har betalats.

4)

Amitié ska bära sina rättegångskostnader och ersätta fyra femtedelar av kommissionens rättegångskostnader.

5)

Kommissionen ska bära en femtedel av sina trättegångskostnader.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


Top