Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0271

Förenade målen C-271/14 och C-273/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14) mot Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (Begäran om förhandsavgörande — Humanläkemedel — Direktiv 89/105/EEG — Artikel 6 leden 3 och 5 — Avförande av läkemedel från en förteckning över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår utöver det schablonbelopp som gäller för kostnader under sjukhusvistelser — Motiveringsskyldighet)

OJ C 198, 15.6.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/14


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14) mot Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

(Förenade målen C-271/14 och C-273/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Humanläkemedel - Direktiv 89/105/EEG - Artikel 6 leden 3 och 5 - Avförande av läkemedel från en förteckning över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår utöver det schablonbelopp som gäller för kostnader under sjukhusvistelser - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 198/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)

Svarande: Ministre des Finances et des Comptes publics, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Domslut

Artikel 6 i rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen ska tolkas så, att den motiveringsskyldighet som föreskrivs i leden 3 och 5 i den artikeln är tillämplig på ett beslut som skärper ersättningsvillkoren eller minskar ersättningsnivån avseende ett läkemedel genom att utesluta detta från förteckningen över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår från de obligatoriska sjukförsäkringssystemen, utöver den ersättning som utgår för tjänster under en sjukhusvistelse, vilka ersätts enligt ett schablonbelopp för vistelse och vård.


(1)  EUT C 282, 25.8.2014.


Top