Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0591

Mål C-591/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Skattelagstiftning — Uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av vissa anläggningstillgångar — Uppbörd av skatt — Etableringsfrihet — Artikel 49 FEUF — Artikel 31 i EES-avtalet — Skillnad i behandlingen mellan fasta driftsställen inom en medlemsstat och fasta driftsställen i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Proportionalitet)

OJ C 198, 15.6.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/9


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-591/13) (1)

((Fördragsbrott - Skattelagstiftning - Uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av vissa anläggningstillgångar - Uppbörd av skatt - Etableringsfrihet - Artikel 49 FEUF - Artikel 31 i EES-avtalet - Skillnad i behandlingen mellan fasta driftsställen inom en medlemsstat och fasta driftsställen i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - Proportionalitet))

(2015/C 198/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls och W. Roels)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och K. Petersen)

Domslut

1)

Förbundsrepubliken Tyskland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 49 FEUF och 31 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, genom att anta och bibehålla ett skattesystem, såsom det i 6b § i lagen om inkomstskatt (Einkommensteuergesetz), enligt vilket uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av en anläggningstillgång som utgör en del av tillgångarna i den skattskyldiges fasta driftsställe i Tyskland, enbart kan beviljas om denna vinst återinvesteras i ersättningsegendom som utgör en del av tillgångarna i den skattskyldiges fasta driftsställe inom nämnda medlemsstat.

2)

Förbundsrepubliken Tyskland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


Top