Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0557

Mål C-557/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Hermann Lutz mot Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artiklarna 4 och 13 — Insolvensförfarande — Utbetalning som ägt rum efter inledandet av insolvensförfarandet på grundval av en utmätning som ägde rum före detta datum — Talan om återvinning av en återvinningsgrundande rättshandling — Preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister — Formkrav för återvinningstalan — Tillämplig lag)

OJ C 198, 15.6.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Hermann Lutz mot Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH

(Mål C-557/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EG) nr 1346/2000 - Artiklarna 4 och 13 - Insolvensförfarande - Utbetalning som ägt rum efter inledandet av insolvensförfarandet på grundval av en utmätning som ägde rum före detta datum - Talan om återvinning av en återvinningsgrundande rättshandling - Preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister - Formkrav för återvinningstalan - Tillämplig lag))

(2015/C 198/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Hermann Lutz

Motpart: Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH

Domslut

1)

Artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden ska tolkas så, att den är tillämplig om den av förvaltaren angripna utbetalningen av ett belopp som utmätts innan insolvensförfarandet inleddes först ägde rum efter inledandet av detta förfarande.

2)

Undantagsbestämmelsen i artikel 13 i förordning nr 1346/2000 ska tolkas så, att den även omfattar preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister enligt den lag som är tillämplig på den rättshandling som angrips av förvaltaren.

3)

De formkrav som ska beaktas när en återvinningstalan väcks ska, vid tillämpningen av artikel 13 i förordning nr 1346/2000, fastställas i enlighet med den lag som är tillämplig på den rättshandling som angrips av förvaltaren.


(1)  EUT C 15, 18.1.2014.


Top