Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AE0728

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster” COM(2013) 932 final– 2010/0095 (COD)

OJ C 214, 8.7.2014, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 214/55


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster”

(kodifiering)

COM(2013) 932 final– 2010/0095 (COD)

2014/C 214/11

Den 13 januari 2014 och den 21 februari 2014 beslutade Europaparlamentet respektive rådet att i enlighet med artiklarna 43, 114 och 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster” (kodifiering)

COM(2013) 932 final – 2010/0095 (COD).

Eftersom kommittén står bakom förslaget och redan har framfört sin ståndpunkt i denna fråga i yttrande CESE 966/2010, som antogs den 14 juli 2010 (1), beslutade EESK under sin 496:e plenarsession den 26–27 februari 2014 (sammanträdet den 26 februari) med 224 röster för, 4 röster emot och 13 nedlagda röster att avge ett positivt yttrande om förslaget och hänvisa till ståndpunkterna i ovannämnda dokument.

 

Bryssel den 26 februari 2014

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Henri MALOSSE


(1)  Yttrande från EESK om ”Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster” (kodifiering), EUT C 44, 11.2.2011, s. 142.


Top