Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1207(01)

Rådets beslut av den 2 december 2013 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter för Kroatien, Ungern, Portugal och Förenade kungariket i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

OJ C 358, 7.12.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2016

7.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 358/3


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2013

om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter för Kroatien, Ungern, Portugal och Förenade kungariket i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

2013/C 358/04

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (1), särskilt artikel 3,

med beaktande av de förteckningar över kandidaturer som har överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 22 april 2013 (2) utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor för perioden 22 april 2013–28 februari 2016, med undantag för vissa ledamöter.

(2)

Kroatiens, Ungerns, Portugals och Förenade kungarikets regeringar har lagt fram nomineringar till ett antal av de platser som ska tillsättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utses härmed till ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor till och med den 28 februari 2016:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ledamot

Suppleant

Kroatien

Zdravko MURATTI

Inga ŽIC

Ilija TADIĆ

Portugal

 

António SANTOS


II.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSTAGARORGANISATIONERNA

Land

Ledamot

Suppleant

Ungern

Károly GYÖRGY

Szilárd SOMLAI


III.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSGIVARORGANISATIONERNA

Land

Ledamot

Suppleant

Kroatien

Admira RIBIČIĊ

Nenad SEIFERT

Milica JOVANOVIĆ

Förenade kungariket

 

Hannah MURPHY

Artikel 2

Rådet kommer att utnämna de ledamöter och suppleanter som ännu inte nominerats vid en senare tidpunkt.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2013.

På rådets vägnar

E. GUSTAS

Ordförande


(1)  EUT C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  EUT C 120, 26.4.2013, s. 7.


Top