EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0625(05)

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ C 185, 25.6.2011, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 185/18


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2011/C 185/07

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ARMAGH BRAMLEY APPLES”

EG-nr: UK-PGI-005-0792-16.10.2009

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Armagh Bramley Apples”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Storbritannien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.6:

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

”Armagh Bramley Apple” är ett stort, grönt, färskt matlagningsäpple. Det skiftar i rött och fruktköttet är vitt med en grön nyans. Äpplena är stora med en diameter mellan 60 och 120 mm. De är rundade med mindre enhetlig form än andra Bramleyäpplen, har plana sidor och fårad topp samt ett stort öga som delvis är öppet.

De är djupt gröna och skiftar i rött, foderbladen är bruna och ludna och stjälken är kort och tjock.

Inuti är fruktköttet vitt med en grön nyans och texturen är fast och saftig.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

Ej tillämpligt.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Ej tillämpligt.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Äpplena måste odlas i det avgränsade området.

”Armagh Bramley Apples” odlas i de mycket bördiga kalkleriga eller gyttjiga jordarna i området. I alla fruktodlingar utgörs avgränsningen kring fälten av en kraftig häck av blandade trädartade växter som fungerar som skydd mot de kyliga nordliga eller nordostliga vindar som ibland uppstår på våren.

All sommar- och vinterbeskärning görs manuellt, oavsett trädets ålder eller storlek. För att träden ska ge jämn skördeavkastning och kvalitet krävs skötsel på grundval av de kunskaper som är resultatet av många års erfarenhet av vinter- och sommarbeskärning av grenar och krontak.

Odlarna i Armagh följer god jordbrukarsed vid produktion av ”Armagh Bramley Apples”. Pollinering av honungsbin sker allmänt under blomningen, och all besprutning görs varsamt och med hänsyn till binas och andra välgörande insekters välfärd och med omsorg om den omgivande miljön.

Bladgödsling används i stor utsträckning i fruktodlingar i Armagh där Bramleyäpplen odlas. Både enkelt gödselmedel och tånggödselmedel ingår i det reguljära besprutningsprogrammet.

Äpplena skördas för hand från början av september till slutet av oktober. Tiden för plockningen avgörs av årstiden, marknaden, fruktens mognad och trädets ålder och jordstamstyp. Odlarna kommer ofta överens om startdatumet för plockningen beroende på äpplenas storlek och deras tillväxttakt under sensommar/tidig höst. De flesta äpplen skördas när de nått en genomsnittlig diameter på minst 75 mm, men innan de nått den mognad då mer än 20 % av de lagrade kolhydraterna har omvandlats från stärkelse till socker.

Fruktträden beskärs alltså manuellt, och dessutom plockas och kvalitetsklassas all frukt för hand. Plockarna utbildas i att hantera frukten så att skador på skal och fruktkött undviks, vilket är synnerligen viktigt för denna sort eftersom en stor del av skörden lagras i en kontrollerad atmosfär för att kunna levereras till marknaden under hela året.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Ej tillämpligt.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Ej tillämpligt.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

”Armagh Bramley Apples” odlas i följande traditionella äppelodlingssocknar i ärkestiftet Armagh, som omfattar grevskapen Armagh och Tyrone och en del av grevskapet Londonderry:

Ballygawley, Beragh, Bessbrook, Cloghogue, Clonoe, Coagh, Coalisland, Cookstown, Crossmaglen, Cullyhanna, Donaghmore, Dromintree, Dungannon, Eglish, Keady, Derrynose & Madden, Kildress, Killcluney, Killeeshill, Kilmore, Lissan, Loughgall, Magherafelt, Middletown, Middle Killeavy, Moneymore, Moy, Mullaghbawn, Newbridge, Pomeroy, Portadown, Tandragee, Termonmaguirc, Whitecross.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

I det avgränsade området råder särskilda klimatförhållanden. Nederbörden härrör från det atlantiska vädersystemet och är upp till 2 000 mm om året, och genomsnittstemperaturen är mellan 3 °C (vinter) och 18 °C (sommar) till följd av Golfströmmens inverkan. Detta bidrar, i kombination med jorden i det avgränsade området, som är rik, bördig och framför allt rik på kalcium, till områdets särskilda karaktär.

Det nordliga läget innebär mindre dagsljus än i andra områden där Bramleyäpplen odlas, och fotosyntesen kräver därför en minskad trädtäthet, vilket möjliggör ett lateralt växtsätt. Klimatet är kallare än i andra områden där Bramleyäpplen odlas, och ”Armagh Bramley Apples” har därför en mindre enhetlig tillväxt. Insekterna är också färre, och insektsbekämpningsmedel behöver därför bara spridas ut en gång per säsong. Den begränsade användningen av insektsbekämpningsmedel ger lägre resthaltsnivåer. De lägre temperaturerna betyder också att odlingssäsongen är längre. Det avgränsade området kännetecknas av moränkullar med många mindre floder. Den rika jorden och större nederbörden innebär också att konstbevattning inte är nödvändig.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Klimatet och jorden i det avgränsade området har direkt betydelse för produktens anseende. Den längre odlingssäsongen till följd av de lägre temperaturerna i området ger större frukter med mindre enhetlig form, hög surhetsgrad vilket är lämpligt i ett matlagningsäpple och en kraftigare, särpräglad smak.

”Armagh Bramley Apples” anses behålla smaken bättre och ha fastare textur än andra Bramleyäpplen. De behåller också sin textur vid tillagning. Det innebär även att de anses ha bättre lagringsduglighet och alltså längre hållbarhet (12–13 månader) än Bramleyäpplen från andra regioner.

”Armagh Bramley Apples” skiljer sig också från andra Bramleyäpplen såtillvida att de är gröna, ibland med en röd skiftning, men utan tydliga strimmor. ”Armagh Bramley Apples” har också en mindre rundad form än andra Bramleyäpplen på grund av det svalare klimatet och den oregelbundna tillväxt det ger upphov till. Äpplena har en kraftigare, utpräglad smak.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Bramleyäpplet kom till Armagh 1884, när 60 Bramleyplantor fördes in i Nordirland. År 1921 hade 7 000 acres planterats och Bramley hade blivit den vanligaste sorten som odlades i Armagh. Bearbetning av äpplena inleddes 1903, och Nordirlands ledande bearbetningsföretag finns fortfarande i grevskapet Armagh, nära de fruktodlingar där merparten av äpplena hämtas.

Bramleyäpplet har en unik textur och smak som ger det dess ställning som det främsta matlagningsäpplet. Det behåller sin kraftiga smak genom hela tillagningsprocessen. Bramleyäpplet är det enda äpple i världen som har dessa egenskaper. ”Armagh Bramley Apples” anses ha fastare textur, vilket betyder att de kan lagras under längre tid och behålla sin textur längre vid tillagning.

Det kallare klimatet gör också att formen blir mindre rundad än hos andra Bramleyäpplen. På grund av det svalare vädret blir pollineringen av de individuella fruktämnena ojämn. De fruktämnen som befruktas först sväller och utvecklas före de övriga, och det är det som ger ”Armagh Bramley Apples” den karakteristiska icke-runda formen.

De fruktodlingar där ”Armagh Bramley Apples” odlas ligger ovanligt långt norrut, och klimatet innebär att de äpplen som produceras är färre till antalet men rikare i smaken. Kostnaden för att producera Bramleyäpplen är därför hög.

De unika odlingsförhållandena i Armagh ger en fastare, kompaktare frukt än på andra håll. Den rika, bördiga jorden, som är rik på kalcium och essentiella näringsämnen och får riklig tillförsel av rent vatten, bidrar till detta.

Armagh är känt på hela Irland för sina fruktodlingar, och äpplen har odlats i grevskapet i 3 000 år. St. Patrick sägs ha planterat ett äppelträd i Ceangoba, en gammal bosättning öster om Armagh City.

Det är helt och hållet tack vare ”Armagh Bramley Apples” som Armagh blivit känt för sina fruktodlingar. Av all kvalitetsfrukt som odlas i Nordirland utgörs 99 % av Bramleyäpplen, och av all kvalitetsfrukt som odlas i Nordirland odlas 95 % i Armagh.

I områdets kultur och sedvänjor förekommer många hänvisningar till Armaghs fruktodlingar, både i traditionella folkvisor och bland lokala idrottslag.

Ordet ”Orchard” (”fruktodling”) är synonymt med Armagh enbart tack vare ”Armagh Bramley Apples”. Trots det finns det många företag i det avgränsade området som saknar koppling till Bramleyäpplet men ändå använder begreppet ”Orchard” eftersom det ger direkta associationer till området tack vare ”Armagh Bramley Apples”.

Restauranger i trakten marknadsför aktivt rätter gjorda på äpplen från Armagh, t.ex. äppelpaj, sorbet och smulpaj med ”Armagh Bramley Apples”. Det förekommer även recepttävlingar för recept med ”Armagh Bramley Apples”. Det kan gälla förrätter (t.ex. soppa med Bramleyäpplen eller ”Ulster Delight”), varmrätter (t.ex. fläsk med fyllning av Bramleyäpplen) och desserter (t.ex. kaka med ”Armagh Bramley Apples”, kolapudding med Bramleyäpplen, sufflé från Armaghs östkust). Det finns till och med en lokal krukmakare som har ett sortiment inspirerat av Bramleyäpplen och fruktodlingarna i närheten.

Den betydelse ”Armagh Bramley Apples” har för regionen återspeglas inte bara i det faktum att upp till 1 500 lokalinvånare är anställda i industrin, utan även i de traditionella evenemang som fortfarande anordnas, t.ex. äppelveckan och äppelfestivalen i oktober. Den sista söndagen i maj ”Apple Blossom Sunday” – då är de lokala fruktodlingarna ett hav av skära och vita blommor. Turister kan göra rundturer i odlingarna och smaka på äppelpaj med ”Armagh Bramley Apples”, tillsammans med cider från Armagh, under ”Apple Blossom Fair” som hålls i regionen.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/armaghbramleyapples.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top