Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE0966

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster – KOM(2010) 179 slutlig – 2010/0095 (COD)

OJ C 44, 11.2.2011, p. 142–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 44/142


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

(kodifiering)

KOM(2010) 179 slutlig – 2010/0095 (COD)

2011/C 44/23

Den 20 maj 2010 beslutade rådet, och den 6 maj 2010 Europaparlamentet, att i enlighet med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster”

KOM(2010) 179 slutlig – 2010/0095 (COD).

Eftersom kommittén till fullo ställer sig bakom förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 464:e plenarsession den 14–15 juli 2010 (sammanträdet den 14 juli) med 149 röster för, 2 röster emot och 3 nedlagda röster att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 14 juli 2010

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Mario SEPI


Top