Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0504

Mål T-504/10: Talan väckt den 22 oktober 2010 — Prima TV mot kommissionen

OJ C 346, 18.12.2010, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/55


Talan väckt den 22 oktober 2010 — Prima TV mot kommissionen

(Mål T-504/10)

()

2010/C 346/107

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Prima TV SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna L. Fossati och L. Perfetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det angripna beslutet är detsamma som i mål T-501/10, TI Media Broadcasting och TI Media mot kommissionen.

Sökanden gör gällande tre grunder till stöd för sina yrkanden.

Den första grunden för att beslutet ska ogiltigförklaras består i ett åsidosättande av lagen genom att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning när den felaktigt slog fast att marknadsvillkoren på den italienska markanden för betal-TV har ändrats jämfört med år 2003 på så sätt att det var möjligt att revidera åtagandena som gjorts av Newscorp i ärende COMP/M.2876. Samtliga omständigheter visar istället att de marknadsvillkor som legat tillgrund för de åtaganden som föreslogs för och accepterades av kommissionen år 2003 inte blivit föremål för en tydlig och stadigvarande förändring. Särskilt har Sky Italia fortfarande en absolut dominerande ställning på den italienska markanden för betal-TV.

Den andra grunden för att beslutet ska ogiltigförklaras består i åsidosättande av lagen och maktmissbruk, samt till följd av en uppenbart oriktig bedömning, även i åsidosättande av proportionalitetsprincipen eftersom kommissionen har förändrat Newscorps åtaganden i ärende COMP/M.2876 då den felaktigt antagit att den omständigheten att Sky Italia inte deltar i det kommande tilldelningsförfarandet för digitala frekvenser för marksändning skulle medföra att företaget inte bedriver okodade sändningar i Italien. Det ska påpekas att Sky Italia istället redan ägnar sig åt okodade sändningar, sänder på frekvenser för digitala marksändningar och kan skaffa sändningskapacitet även om de aktuella åtagandena inte ändras.

Den tredje grunden för att beslutet ska ogiltigförklaras består i åsidosättande av lagen genom att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning när den ändrade Newscorps åtaganden i mål COMP/M.2876 på begäran av Sky Italia trots att de svar som erhållits vid marknadsundersökningen under det administrativa förfarandet — däribland från italienska myndigheter — klart indikerat att ändringarna av de aktuella åtagandena skulle få negativa effekter för konkurrensen på den italienska marknaden.


Top