Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0503

Mål T-503/10: Talan väckt den 21 oktober 2010 — IDT Biologika mot kommissionen

OJ C 346, 18.12.2010, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/54


Talan väckt den 21 oktober 2010 — IDT Biologika mot kommissionen

(Mål T-503/10)

()

2010/C 346/106

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Tyskland) (ombud: advokaterna R. Gross och T. Kroupa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats den 10 augusti 2010 av Europeiska unionens delegation i Republiken Serbien att inte godta det anbud som lämnats av IDT Biologika GmbH inom ramen för upphandlingsförfarandet EuropeAid/129809/C/SUP/RS angående leverans av rabiesvaccin till det behöriga ministeriet för jordbruk, skogsbruk och vattenförsörjning i Republiken Serbien, beträffande del nr 1, och att tilldela kontraktet till en sammanslutning av olika bolag under ledning av ”Biovet a.s.”, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden väcker talan mot Europeiska kommissionens beslut av den 10 augusti 2010 inom ramen för anbudsinfordran angående leverans av rabiesvaccin (referensnummer EuropaAid/129809/C/SUP/RS) att tilldela kontraktet till en annan anbudsgivare än sökanden.

Som grund för sin talan gör sökanden gällande att kommissionen har åsidosatt artikel 252.3 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002, (1) i och med att det anbud som vann upphandlingen inte motsvarade de tekniska kraven i upphandlingsdokumenten beträffande vaccinets erfordrade icke-virulens för människor och beträffande de erfordrade tillstånden, och att det därför borde ha avvisats.

Vidare anser sökanden att kommissionen har åsidosatt principerna om likabehandling och insyn i artikel 89.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, (2) då det bara var sökandens anbud som uppfyllde samtliga krav som gällde de tekniska specifikationerna och ändå var det en annan anbudsgivare som tilldelades kontraktet.


(1)  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, s. 1).


Top