Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0447

Mål T-447/10: Talan väckt den 21 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot domstolen

OJ C 346, 18.12.2010, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/44


Talan väckt den 21 september 2010 — Evropaïki Dynamiki mot domstolen

(Mål T-447/10)

()

2010/C 346/89

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: juristerna N. Korogiannakis och Dermitzakis)

Svarande: domstolen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

upphäva domstolens beslut att förkasta sökandens anbud, som avgetts som svar på anbudsinfordran i det öppna anbudsförfarandet CJ 7/09 ”Offentliga kontrakt på tillhandahållande av informationstjänster” (1) och alla senare beslut från domstolen som har samband med nämnda beslut, däribland det beslut genom vilket andra anbudsgivare tilldelas kontrakten,

förplikta domstolen att betala ersättning till sökanden för den skada som denne lidit på grund av det aktuella anbudsförfarandet med 5 000 000 EUR,

förplikta domstolen att betala ersättning till sökanden för den skada som denne lidit på grund av förlorade möjligheter och kränkning av dess anseende och trovärdighet med 500 000 EUR, och

förplikta domstolen att ersätta sökandens rättegångskostnader samt andra kostnader och utgifter som uppkommit i samband med denna ansökan, även om densamma skulle ogillas.

Grunder och huvudargument

I detta mål yrkar sökanden upphävande av domstolens beslut av den 12 juli 2010 att förkasta det anbud som sökanden avgett som svar på anbudsinfordran i det öppna anbudsförfarandet CJ 7/09 avseende informationstjänster och att tilldela andra anbudsgivare kontrakten. Sökanden begär även ersättning för den skada som påstås ha uppkommit på grund av anbudsförfarandet.

Till stöd för sina yrkanden åberopar sökanden följande grunder.

För det första hävdar sökanden att den upphandlande myndigheten underlät att iaktta principen om att inte diskriminera anbudsgivare, eftersom flera av de anbudsgivare som tilldelades kontrakten inte uppfyllde de uteslutande kriterierna, och således har åsidosatt artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen, (2) artikel 133 i genomförandebestämmelserna och principen om god förvaltningssed.

Sökanden gör också gällande att domstolen åsidosatte artikel 100.2 i budgetförordningen i båda avseenden, det vill säga med avseende på motiveringsskyldigheten, genom att inte ge sökanden en tillfredsställande motivering eller förklaring. I synnerhet tillhandahölls inte information om de relativa kvaliteter och fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valts. Det gjordes endast en teknisk notering om sökandens anbud för varje kriterium och i vaga ordalag, samtidigt som det beträffande de anbud som slutligen valts endast angavs att anbudet ansågs vara av högre kvalitet.

Sökanden hävdar för det tredje att domstolen inte såg till att alla anbudsgivare behandlades rättvist när de bereddes tillfälle att besöka dess lokaler, eftersom de därigenom inte gavs en ärlig chans att delta i förfarandet på samma villkor som den anbudsgivare vars anbud slutligen valts.

Slutligen påstår sökanden att domstolen, genom att tillämpa andra kriterier än dem som tillåts enligt artikel 138 i budgetförordningen och genom att behandla uppgifter som inte lämnats av sökanden själv för tilldelning och genom att blanda urvals- och tilldelningskriterier och inte tillämpa kriterier som hänför sig till anbudets ekonomiska fördel, åsidosatte artikel 97 i budgetförordningen och artikel 138 i genomförandebestämmelserna.


(1)  EUT 2009/S 217-312293.

(2)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 2002, s. 1).


Top