Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0458

Mål C-458/10: Talan väckt den 17 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

OJ C 346, 18.12.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/29


Talan väckt den 17 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-458/10)

()

2010/C 346/48

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Pardo Quintillán och O. Beynet)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 9.3 b, c och e i direktiv 98/83/EG (1), genom att inte införliva artikel 9.3 b, c och e i direktiv 98/83/EG på ett fullständigt och korrekt sätt, och

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen framför två grunder till stöd för sin talan.

Genom sin första grund gör kommissionen gällande att punkt b och c i artikel 9.3 i direktiv 98/83 inte har införlivats på ett fullständigt sätt. Den nationella lagstiftningen föreskriver nämligen inte att beslutet om undantag ska innehålla ”tidigare relevanta analysresultat” och anger inte ”den mängd vatten som tillhandahålls varje dag”, ”den berörda befolkningen” och ”om det finns något relevant livsmedelsproducerande företag som påverkas”.

Genom sin andra grund gör kommissionen gällande att punkt e i artikel 9.3 i direktiv 98/83 har införlivats på ett ofullständigt och felaktigt sätt, eftersom de luxemburgska myndigheterna bland annat har hävdat att det, med hänsyn till att det ankommer på den som begär att undantag ska tillåtas att bestämma och vidta nödvändiga åtgärder, ankommer på densamma att tillhandahålla en ”sammanfattning av planen”, en ”tidtabell för arbetet” och en ”uppskattning av kostnaderna” för åtgärderna, och inte den vars beslut det är att tillåta undantaget såsom föreskrivs i direktivet.


(1)  Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, s. 32).


Top