Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0406

Mål C-406/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (England och Wales) den 11 augusti 2010 — SAS Institute Inc. mot World Programming Ltd

OJ C 346, 18.12.2010, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (England och Wales) den 11 augusti 2010 — SAS Institute Inc. mot World Programming Ltd

(Mål C-406/10)

()

2010/C 346/45

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: SAS Institute Inc.

Svarande: World Programming Ltd

Tolkningsfrågor

A.    Tolkningen av rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram  (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version)  (2):

1.

I de fall ett datorprogram (”det första programmet”) är upphovsrättsskyddat som ett litterärt verk, ska artikel 1.3 tolkas så, att det inte är en kränkning av upphovsrätten för det första programmet om en konkurrent till rättsinnehavaren att utan tillgång till det första programmets källkod, antingen direkt eller genom en sådan process som dekompilering av objektkoden, skapa ett annat datorprogram (”det andra programmet”) som efterliknar funktionerna i det första programmet?

2.

Påverkas svaret på fråga 1 av någon av följande omständigheter:

a)

beskaffenheten och/eller omfattningen av det första programmets funktioner,

b)

beskaffenheten och/eller omfattningen av den skicklighet, det omdöme och det arbete som har investerats av det första programmets upphovsman för att utforma det första programmets funktioner,

c)

hur detaljerat det första programmets funktioner har återgivits i det andra programmet, eller

d)

huruvida det första programmets källkod återges i det andra programmets källkod till en utsträckning som går utöver vad som är absolut nödvändigt för att kunna skapa samma funktioner som i det första programmet?

3.

I de fall det första programmet tolkar och utför applikationer som skrivits av det första programmets användare i ett programmeringsspråk som utformats av det första programmets upphovsman och som omfattar nyckelord som utformats eller valts ut av det första programmets upphovsman samt en syntax som utformats av det första programmets upphovsman, ska artikel 1.2 tolkas så, att det inte utgör en kränkning av upphovsrätten för det första programmet om det andra programmet har skrivits för att tolka och utföra sådana applikationer genom användning av samma nyckelord och samma syntax?

4.

I de fall det första programmet läser från och skriver till datafiler i ett särskilt format som utformats av det första programmets upphovsman, ska artikel 1.2 tolkas så, att det inte utgör en kränkning av upphovsrätten för det första programmet om det andra programmet har skrivits för att kunna läsa från och skriva till filer i samma format?

5.

Påverkas svaret på fråga 1, 3 och 4 av den omständigheten att det andra programmets upphovsman skapade detta program genom att:

a)

iaktta, undersöka och prova det första programmets funktioner,

b)

läsa en manual som skapats och publicerats av det första programmets upphovsman i vilket det första programmets funktioner beskrivs (”manualen”), eller

c)

både (a) och (b)?

6.

I de fall en person enligt licens har rätt att använda en kopia av det första programmet, ska artikel 5.3 tolkas så, att licensinnehavaren utan rättsinnehavarens tillstånd har rätt att ladda, köra och lagra programmet för att kunna iaktta, undersöka eller prova det första programmets funktioner i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, om licensen tillåter laddning, körning och lagring av det första programmet när de används för det särskilda syfte som licensen tillåter, men handlingarna för att iaktta, undersöka och prova det första programmet går utöver omfattningen av det syfte som tillåts enligt licensen?

7.

Ska artikel 5.3 tolkas så, att handlingarna att iaktta, undersöka och prova det första programmets funktioner ska anses utföras i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom det första programmets olika detaljer när de utförs:

a)

för att förstå hur det första programmet fungerar, särskilt vad avser detaljer som inte anges i manualen, i syfte att utforma det andra programmet på det sätt som anges ovan i fråga 1,

b)

för att förstå hur det första programmet tolkar och exekverar anvisningar som skrivits i det programmeringsspråk som det tolkar och exekverar (se ovan i fråga 3),

c)

för att utröna vilka filformat det första programmet kan skriva till eller läsa från (se ovan i fråga 4),

d)

för att jämföra det andra programmets kapacitet med det första programmets kapacitet i syfte att undersöka anledningarna till att det föreligger en skillnad i kapaciteten och förbättra det andra programmets kapacitet,

e)

för att parallellt testa det första och det andra programmet i syfte att jämföra deras output vid utvecklingen av det andra programmet, i synnerhet genom att köra samma testskript genom både det första och det andra programmet,

f)

för att utröna logfilens output i det första programmet i syfte att skapa en logfil som är identisk eller liknande,

g)

för att förmå det första programmet att ge ut data (i förevarande fall postkoder från staterna i USA) i syfte att förvissa sig om huruvida denna output överensstämmer med officiella databaser, och, om den inte överensstämmer, programmera det andra programmet så att det svarar på samma sätt som det första programmet på samma input.

B.    Tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället  (3):

8.

I de fall manualen är upphovsrättsskyddat som ett litterärt verk, ska artikel 2 a tolkas så, att det är en kränkning av upphovsrätten för manualen om det andra programmets upphovsman i det andra programmet återger eller återger en väsentlig del av något av följande material som beskrivs i manualen:

a)

urvalet av de statistiska beräkningar som införlivats i det första programmet,

b)

de matematiska formler som används i manualen för att beskriva dessa beräkningar,

c)

de särskilda kommandon eller kombinationer av kommandon varigenom dessa beräkningar kan åberopas,

d)

alternativen som det första programmets upphovsman har tillhandahållit avseende olika kommandon,

e)

de nyckelord och den syntax som stöds av det första programmet,

f)

de standardvärden som det första programmets upphovsman har valt att införliva ifall ett visst commando eller alternativ inte anges av användaren, eller

g)

antalet upprepningar det första programmet utför under vissa omständigheter?

9.

Ska artikel 2 a tolkas så, att det är en kränkning av upphovsrätten för manualen om det andra programmets upphovsman i manualen för det andra programmet återger eller återger en väsentlig del av de nyckelord och den syntax som stöds av det första programmet?


(1)  EGT L 122, s. 42; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 111

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version) (Text av betydelse för EES) (EUT L 111, s. 16)

(3)  EUT L 167, s. 10


Top