Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CB0117

Mål C-117/09 P: Domstolens beslut av den 24 juni 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Ansökan om stöd som innebär att ett tidigare beviljat stöd som har anmälts till kommissionen ändras efter att hela investeringsprojektet har genomförts — Kriterierna avseende incitamentseffekt och nödvändighet)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/21


Domstolens beslut av den 24 juni 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-117/09 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Ansökan om stöd som innebär att ett tidigare beviljat stöd som har anmälts till kommissionen ändras efter att hela investeringsprojektet har genomförts - Kriterierna avseende incitamentseffekt och nödvändighet)

2010/C 346/35

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Kronoply GmbH & Co. KG (ombud: R. Nierer et L. Gordalla, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: K. Gross, V. Kreuschitz och T. Scharf)

Saken

Överklagande av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 14 januari 2009 i mål T-162/06, Kronoply mot kommissionen (T-162/06), genom vilken denna ogillade klagandens talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 21 september 2005, i vilket kommissionen fastställde att det statliga stöd som Tyskland avsåg att bevilja sökanden var oförenligt med den gemensamma marknaden (EUT L 94, s. 50) — Stödprojekt som innebär en ändring av ett stöd som tidigare beviljats företaget i fråga, vilket projekt anmäls till kommissionen först efter att det berörda investeringsprojektet har fullgjorts med hjälp av det ursprungligen godkända stödet — Felaktig bedömning av det omtvistade stödets incitamentseffekt och av huruvida det var nödvändigt att bevilja stödet

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Kronoply GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 141, 20.6.2009.


Top