Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0041

Mål C-41/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Annan direkt försäkring än livförsäkring — Direktiven 73/239/EEG och 92/49/EEG — Ömsesidiga försäkringsbolag verksamma på marknaden för kompletterande sjukförsäkring — Felaktigt och ofullständigt införlivande)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/21


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-41/10) (1)

(Fördragsbrott - Annan direkt försäkring än livförsäkring - Direktiven 73/239/EEG och 92/49/EEG - Ömsesidiga försäkringsbolag verksamma på marknaden för kompletterande sjukförsäkring - Felaktigt och ofullständigt införlivande)

2010/C 346/34

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Rozet och N. Yerrell)

Svarande: Konungariket Belgien (ombud: M. Jacobs och L. Van den Broeck)

Saken

Fördragsbrott — Artiklarna 6, 8, 15, 16 och 17 i rådets direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, s. 3; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 160), samt artiklarna 20, 21 och 22 i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (EGT L 228, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 160), har införlivats på felaktigt och ofullständigt sätt

Domslut

1.

Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt bland annat artiklarna 6, 8, 15, 16 och 17 i rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG av den 5 mars 2002, samt artiklarna 20, 21 och 22 i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring), genom att införliva direktiv 73/239, i dess lydelse enligt direktiv 2002/13, och direktiv 92/49 på felaktigt och ofullständigt sätt

2.

Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 80, 27.3.2010.


Top