Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0423

Mål C-423/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden, Nederländerna) — Staatssecretaris van Financiën mot X BV (Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Torra grönsaker (hel vitlök), vars vätska inte helt har torkats ut)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/19


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden, Nederländerna) — Staatssecretaris van Financiën mot X BV

(Mål C-423/09) (1)

(Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Torra grönsaker (hel vitlök), vars vätska inte helt har torkats ut)

2010/C 346/31

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: X BV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Hoge Raad der Nederlanden — Tolkningen av kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 av den 11 september 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 281, s. 1) och förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 327, s. 1) — Tullklassificering av torra grönsaker (hel vitlök), vars vätska inte helt har torkats ut och som har importerats i kylt skick

Domslut

Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004, ska tolkas så att vitlök som har genomgått en intensiv torkningsprocess enligt en speciell metod, varvid all eller nästan all vätska i vitlöken har avlägsnats, omfattas av tulltaxenummer 0712 90 90 i kombinerade nomenklaturen, medan vitlök som delvis har torkats och som har behållit de egenskaper som är utmärkande för färsk vitlök omfattas av tulltaxenummer 0703 20 00 i kombinerade nomenklaturen.


(1)  EUT C 24, 30.01.2010.


Top