Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0227

Mål C-227/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Torino, Italien) — Antonino Accardo m.fl. mot Comune di Torino (Socialpolitik — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Arbetstidens förläggning — Polismän vid den kommunala polisen — Direktiv 93/104/EG — Direktiv 93/104/EG i dess lydelse enligt direktiv 2000/34/EG — Direktiv 2003/88/EG — Artiklarna 5, 17 och 18 — Begränsning av veckoarbetstiden — Kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter på nationell eller regional nivå — Undantagsbestämmelser avseende kompensationsledighet och uppskjuten veckovila — Direkt effekt — Direktivkonform tolkning)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/15


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Torino, Italien) — Antonino Accardo m.fl. mot Comune di Torino

(Mål C-227/09) (1)

(Socialpolitik - Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet - Arbetstidens förläggning - Polismän vid den kommunala polisen - Direktiv 93/104/EG - Direktiv 93/104/EG i dess lydelse enligt direktiv 2000/34/EG - Direktiv 2003/88/EG - Artiklarna 5, 17 och 18 - Begränsning av veckoarbetstiden - Kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter på nationell eller regional nivå - Undantagsbestämmelser avseende kompensationsledighet och uppskjuten veckovila - Direkt effekt - Direktivkonform tolkning)

2010/C 346/24

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale ordinario di Torino

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon och Daniele Sgavetti

Svarande: Comune di Torino

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale ordinario di Torino — Tolkning av artiklarna 5, 17 och 18 i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, s. 18) — Undantagsbestämmelser med avseende på veckovila och kompensationsledighet — Tillämplighet avseende polismän vid den kommunala polisen

Domslut

1.

Artikel 17.3 i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, i såväl dess ursprungliga lydelse som dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/34/EG av den 22 juni 2000, har en självständig betydelse i förhållande till punkt 2 i samma artikel, varför det faktum att ett yrke inte räknas upp i nämnda punkt 2 inte hindrar att yrket i fråga kan omfattas av undantaget i artikel 17.3 i direktiv 93/104 i nämnda lydelser.

2.

Under sådana omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen, kan de frivilliga undantagsbestämmelser som anges i artikel 17 i direktiv 93/104 och direktiv 93/104, i dess lydelse enligt direktiv 2000/34, liksom, i förekommande fall, i dess lydelse enligt artiklarna 17 och/eller 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, inte åberopas gentemot enskilda, såsom kärandena i målet vid den nationella domstolen. Dessa bestämmelser kan inte tolkas så, att de tillåter eller hindrar att sådana kollektivavtal som dem som är i fråga i målet vid den nationella domstolen tillämpas, eftersom avtalens tillämpning är beroende av nationell rätt.


(1)  EUT C 205, 29.8.2009.


Top