Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0097

Mål C-97/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Österrike)) — Ingrid Schmelz mot Finanzamt Waldviertel (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artiklarna 24.3 och 28i — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 283.1 c — Giltighet — Artiklarna 12 EG, 43 EG och 49 EG — Principen om likabehandling — Särskilda regler för små företag — Befrielse från mervärdesskatt — Befrielse från mervärdesskatt medges inte för beskattningsbara personer etablerade i andra medlemsstater — Begreppet årsomsättning)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/12


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Österrike)) — Ingrid Schmelz mot Finanzamt Waldviertel

(Mål C-97/09) (1)

(Sjätte mervärdesskattedirektivet - Artiklarna 24.3 och 28i - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 283.1 c - Giltighet - Artiklarna 12 EG, 43 EG och 49 EG - Principen om likabehandling - Särskilda regler för små företag - Befrielse från mervärdesskatt - Befrielse från mervärdesskatt medges inte för beskattningsbara personer etablerade i andra medlemsstater - Begreppet årsomsättning)

2010/C 346/20

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ingrid Schmelz

Motpart: Finanzamt Waldviertel

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Giltighet av en textpassage i artiklarna 24.3 och 28i i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1), i dess lydelse enligt punkt 21 i rådets direktiv 92/111/EEG av den 14 december 1992 om ändring av direktiv 77/388/EEG och införande av förenklande åtgärder för mervärdesskatt, samt av en textpassage i artikel 283.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EGT L 347, s. 1) — Särskild mervärdesskatteordning för småföretag enligt vilken undantag från skatteplikt medges, dock inte för varor och tjänster som levereras respektive tillhandahålls av en skattskyldig person som inte är hemmahörande i landet — Enligt nämnda bestämmelser beviljas inget undantag från skatteplikt för skattskyldiga person som är hemmahörande i en annan EU medlemsstat — Denna ordnings förenlighet med artiklarna 12 EG, 43 EG och 49 EG och med gemenskapsrättens allmänna principer — För det fall dessa textpassager är ogiltiga, tolkning av begreppet årsomsättning dels i artikel 24 i det ovannämnda direktivet 77/3887EEG och i punkt 2 c i bilaga XV, IX Beskattning, i akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland, Konungariket Sverige och anpassningarna till de fördrag på vilka Europeiska unionen grundas (EGT C 241, s. 335), dels i artikel 287 i ovannämnda direktiv 2006/112/EG

Domslut

1.

Vid prövningen av de hänskjutna frågorna har det inte framkommit någon omständighet som påverkar giltigheten i förhållande till artikel 49 EG av artiklarna 24.3 och 28i i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2006/18/EG av den 14 februari 2006, samt av artikel 283.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

2.

Såväl artiklarna 24 och 24a i direktiv 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 2006/18, som artiklarna 284–287 i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att begreppet årsomsättning avser den omsättning som företaget har uppnått under ett år i den medlemsstat i vilken företaget är etablerat.


(1)  EUT C 129, 6.6.2009.


Top