Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0081

Mål C-81/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias — Grekland) — Idryma Typou A.E. mot Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Etableringsfrihet — Fri rörlighet för kapital — Bolagsrätt — Första direktivet 68/151/EEG — Aktiebolag inom press- och tv-sektorn — Bolag och aktieägare som innehar mer än 2,5 procent av aktierna — Administrativ straffavgift, vilken påförs gemensamt och för vilken solidariskt betalningsansvar gäller)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/12


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias — Grekland) — Idryma Typou A.E. mot Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Mål C-81/09) (1)

(Etableringsfrihet - Fri rörlighet för kapital - Bolagsrätt - Första direktivet 68/151/EEG - Aktiebolag inom press- och tv-sektorn - Bolag och aktieägare som innehar mer än 2,5 procent av aktierna - Administrativ straffavgift, vilken påförs gemensamt och för vilken solidariskt betalningsansvar gäller)

2010/C 346/19

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Symvoulio tis Epikrateias.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Idryma Typou A..E.

Svarande: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Symvoulio tis Epikrateias — Tolkning av artikel 1 i rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 65, s. 8; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 3) — Nationell bestämmelse enligt vilken det föreskrivs ett solidariskt ansvar mellan å ena sidan ett aktiebolag inom press- och tv-sektorn och å andra sidan bolagets aktieägare som innehar mer än 2,5 procent av aktiekapitalet, såvitt avser betalningen av administrativa böter som påförts ett sådant bolag till följd av dess verksamhet

Domslut

1.

Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, ska tolkas så, att det inte utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som artikel 4.3 i lag nr 2328/1995, ”Bestämmelser som reglerar privat tv-verksamhet och lokalradio, regler för frågor rörande marknaden för radio- och tv-sändningar och andra bestämmelser”, i dess lydelse enligt lag nr 2644/1998 ”rörande betaltjänster för radio och tv”, enligt vilken den administrativa straffavgift som föreskrivs i föregående punkter i denna artikel för åsidosättande av de branschetiska regler som reglerar verksamheten för tv-kanaler inte enbart påförs det bolag som innehar tillstånd att starta och driva en tv-kanal utan, gemensamt och solidariskt med detta bolag, även samtliga ägare som innehar mer än 2,5 procent av aktiekapitalet.

2.

Artiklarna 49 FEUF och 63 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning


(1)  EUT C 102, 01.05.2009.


Top