Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0067

Mål C-67/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Stödordning till förmån för investeringar i mindre gynnade regioner i Italien — Kommissionens beslut att förklara ordningen förenlig med den gemensamma marknaden — Begäran om ersättning för de skador som påstås ha lidits till följd av att beslutet antagits — Övergångsbestämmelser mellan denna och den förra ordningen — Tillämpningsområde i tiden för kommissionens beslut att inte göra invändningar mot den tidigare ordningen — Rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om likabehandling)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/11


Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl mot Europeiska kommissionen

(Mål C-67/09 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Stödordning till förmån för investeringar i mindre gynnade regioner i Italien - Kommissionens beslut att förklara ordningen förenlig med den gemensamma marknaden - Begäran om ersättning för de skador som påstås ha lidits till följd av att beslutet antagits - Övergångsbestämmelser mellan denna och den förra ordningen - Tillämpningsområde i tiden för kommissionens beslut att inte göra invändningar mot den tidigare ordningen - Rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om likabehandling)

2010/C 346/17

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Nuova Agricast Sr, Cofra srl (ombud: advokaten M.A. Calabrese)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: V. Di Bucci et E. Righini)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av förstainstansrätten (första avdelningen) den 2 december 2008 i de förenade målen T-362/05 och T-363/05, Nuova Agricast och Cofra mot kommissionen, varigenom förstainstansrätten ogillade klagandenas yrkanden om ersättning för de skador som de påstår sig ha lidit till följd av att kommissionen antog beslutet av den 12 juli 2000 att förklara de stödordningar till förmån för investeringar i de mindre gynnade regionerna i Italien (statligt stöd N 715/99 — Italien) förenliga med den gemensamma marknaden samt till följd av kommissionens agerande under det förfarande som föregick beslutets antagande.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Nuova Agricast Srl och Cofra Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 90, av den 18.04.2009.


Top