Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0016

Mål C-16/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof, Tyskland) — Gudrun Schwemmer mot Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen (Social trygghet — Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72 — Familjeförmåner — Regler som syftar till att undvika kumulation — Artikel 76.2 i förordning nr 1408/71 — Artikel 10.1 a i förordning nr 574/72 — Barn som är bosatta i en medlemsstat med sin mor som uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner där, och vars far, som arbetar i Schweiz och som i princip uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner av samma slag enligt schweizisk lagstiftning, har underlåtit att ansöka om utbetalning av dessa förmåner)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/8


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof, Tyskland) — Gudrun Schwemmer mot Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen

(Mål C-16/09) (1)

(Social trygghet - Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72 - Familjeförmåner - Regler som syftar till att undvika kumulation - Artikel 76.2 i förordning nr 1408/71 - Artikel 10.1 a i förordning nr 574/72 - Barn som är bosatta i en medlemsstat med sin mor som uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner där, och vars far, som arbetar i Schweiz och som i princip uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner av samma slag enligt schweizisk lagstiftning, har underlåtit att ansöka om utbetalning av dessa förmåner)

2010/C 346/13

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gudrun Schwemmer

Motpart: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesfinanzhof — Tolkningen av artikel 76.2 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57) och artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 106), i deras ändrade lydelse — Fastställelse av den stat som ska utge familjeförmåner — Regler som syftar till att undvika kumulation — Barn som är bosatta i en medlemsstat med sin mor som uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner där, och vars far, som är bosatt i Schweiz och som i princip uppfyller villkoren för att erhålla familjeförmåner av samma slag enligt schweizisk lagstiftning, har underlåtit att ansöka om utbetalning av dessa förmåner för att skada sin före detta fru — Kindergeld

Domslut

Artikel 76 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning nr 1408/71, i deras ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, i deras lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13 april 2005, ska tolkas så, att en rätt till förmåner — vilken inte kräver att några villkor avseende försäkring, anställning eller verksamhet som egenföretagare ska vara uppfyllda — som föreligger enligt lagstiftningen i en medlemsstat där en förälder är bosatt tillsammans med de barn för vilka förmånerna utges inte får innehållas till viss del, i en situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, i vilken den före detta maken — som är den andra föräldern till de berörda barnen — i princip har rätt till familjeförmåner enligt lagstiftningen i den stat där han arbetar, antingen enligt den nationella lagstiftningen i denna stat, eller enligt artikel 73 i förordning nr 1408/71, men inte uppbär nämnda förmåner med anledning av att han inte har ansökt om dem.


(1)  EUT C 90, 18.04.2009.


Top