Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0280

Mål C-280/08 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Deutsche Telekom AG mot Europeiska kommissionen, Vodafone D2 GmbH, tidigare Vodafone AG & Co. KG, tidigare Arcor AG & Co. KG m.fl. (Överklagande — Konkurrens — Artikel 82 EG — Marknaderna för teletjänster — Tillträde till den tidigare monopoloperatörens fasta telenät — Grossistpriser som tas ut för tjänster för tillträde till accessnät, vilka tillhandahålls konkurrenter — Detaljistpriser som tas ut för tillträdestjänster vilka tillhandahålls slutkunder — Det dominerande företagets prissättning — Marginalpress gentemot konkurrenter — Priser som godkänts av den nationella regleringsmyndigheten — Det dominerande företagets handlingsutrymme — Ansvar för överträdelsen — Begreppet missbruk — Kriteriet lika effektiv konkurrent — Beräkning av marginalpress — Verkan av missbruk — Bötesbelopp)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/4


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 oktober 2010 — Deutsche Telekom AG mot Europeiska kommissionen, Vodafone D2 GmbH, tidigare Vodafone AG & Co. KG, tidigare Arcor AG & Co. KG m.fl.

(Mål C-280/08 P) (1)

(Överklagande - Konkurrens - Artikel 82 EG - Marknaderna för teletjänster - Tillträde till den tidigare monopoloperatörens fasta telenät - Grossistpriser som tas ut för tjänster för tillträde till accessnät, vilka tillhandahålls konkurrenter - Detaljistpriser som tas ut för tillträdestjänster vilka tillhandahålls slutkunder - Det dominerande företagets prissättning - Marginalpress gentemot konkurrenter - Priser som godkänts av den nationella regleringsmyndigheten - Det dominerande företagets handlingsutrymme - Ansvar för överträdelsen - Begreppet missbruk - Kriteriet lika effektiv konkurrent - Beräkning av marginalpress - Verkan av missbruk - Bötesbelopp)

2010/C 346/06

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Deutsche Telekom AG (ombud: U. Quack, S. Ohlhoff och M. Hutschneider, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: K. Mojzesowicz, W. Mölls och O. Weber), Vodafone D2 GmbH, tidigare Vodafone AG & Co. KG, tidigare Arcor AG & Co. KG (ombud: M. Klusmann, Rechtsanwalt), Versatel NRW GmbH, tidigare Tropolys NRW GmbH, tidigare CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, tidigare Versatel Nord-Deutschland GmbH, tidigare KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, tidigare Versatel Süd-Deutschland GmbH, tidigare tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West GmbH, tidigare Versatel West-Deutschland GmbH, tidigare Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (ombud: N. Nolte, Rechtsanwalt)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) den 10 april 2008 i mål T-271/03, Deutsche Telekom mot kommissionen, genom vilken förstainstansrätten ogillade Deutsche Telekoms talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2003/707/EG av den 21 maj 2003 om ett förfarande enligt artikel 82 EG (Ärende COMP/C1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (EUT L 263, s. 9), och i andra hand nedsättning av det bötesbelopp som ålagts klaganden — Missbruk av dominerande ställning — priser för tillträde till det fasta telenätet i Tyskland — Ett dominerande företags prissättning utgör missbruk när företaget fakturerar sina konkurrenter grossistpriser för tjänster för tillträde till accessnät som är högre än de priser som företaget fakturerar sina slutkunder.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Deutsche Telekom AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 223, 30.08.2008.


Top