Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0298

Mål C-298/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgerichts (Tyskland) den 16 juni 2010 — Land Berlin mot Alexander Mai

OJ C 260, 25.9.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgerichts (Tyskland) den 16 juni 2010 — Land Berlin mot Alexander Mai

(Mål C-298/10)

()

2010/C 260/04

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Land Berlin

Motpart: Alexander Mai

Tolkningsfråga

Utgör det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder (nu artikel 21.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna), såsom det kommer till uttryck i direktiv 2000/78/EG, (1) hinder för att tillämpa en lönebestämmelse i kollektivavtal för anställda inom den offentliga sektorn, enligt vilken, såsom i 27 § i det federala kollektivavtalet för anställda inom den offentliga sektorn (Bundes-Angestelltentarifvertrag, nedan kallat BAT) jämförd med kollektivavtal nr 35 om löner (Vergütungstarifvertrag), grundlönerna i de olika lönegrupperna anges efter åldersgrupper, också med hänsyn till kollektivavtalsparternas i primärrätten garanterade förhandlingsrätt (nu artikel 28 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, s. 16).


Top