Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/147/16

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST)

OJ C 147, 27.6.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/26


ÖPPEN INBJUDAN

Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST)

2009/C 147/16

Cost sammanför forskare och experter i olika länder som arbetar med specifika ämnen. Cost finansierar INTE själva forskningen utan stöder nätverksverksamhet, t.ex. möten, konferenser, forskarutbyten på kort tid och utåtriktad verksamhet. För närvarande ges stöd till över 200 vetenskapliga nätverk (åtgärder).

Cost går nu ut med en inbjudan att lämna förslag till åtgärder som bidrar till den vetenskapliga, tekniska, ekonomiska, kulturella och samhälleliga utvecklingen i Europa. Förslag som fungerar som föregångare för andra europeiska program och/eller som forskare som befinner sig i början av karriären tar initiativ till är särskilt välkomna.

För att bygga upp det europeiska området för forskningsverksamhet är det väsentligt att utveckla starkare förbindelser mellan europeiska forskare. Cost stimulerar nya, innovativa, tvärvetenskapliga och breda forskningsnätverk i Europa. Cost-verksamhet genomförs av forskarlag i syfte att stärka grunden för uppbyggnaden av vetenskaplig excellens i Europa.

Cost är uppdelat i nio breda områden (biomedicin och molekylär biovetenskap; kemi och molekylär vetenskap och teknik; geosystemvetenskap och miljöförvaltning; livsmedel och jordbruk; skogar samt skogsbruksprodukter och -tjänster; personer, samhälle, kultur och hälsofrågor; informations- och kommunikationsteknik; materialteknik, fysikalisk vetenskap och nanovetenskap; transport och stadsutveckling). Vad varje område är avsett att täcka förklaras på www.cost.esf.org

Förslagslämnare uppmanas att placera sitt ämne inom ett område. Tvärvetenskapliga förslag som inte passar in i ett enda område är emellertid särskilt välkomna och kommer att bedömas separat av Permanenta organet för områdesövergripande förslag.

Förslagen bör inbegripa forskare från minst fem Cost-länder. Man kan förvänta sig finansiellt stöd i storleksordningen 100 000 EUR per år under normalt fyra år.

Förslagen kommer att bedömas i två steg. Preliminära förslag (högst 1 500 ord/tre sidor), som ska lämnas in med hjälp av den förlaga som finns på www.cost.esf.org/opencall bör omfatta en kort sammanfattning av förslaget och dess avsedda verkan. Förslag som inte uppfyller Costs kriterier för eventuellt stöd (t.ex. begäran om finansiering av forskning) kommer att uteslutas. Förslag som kan komma i fråga för stöd kommer att bedömas av de relevanta områdeskommittéerna enligt de kriterier som offentliggörs på www.cost.esf.org Förslagsställare vilkas preliminära förslag valts ut för eventuellt stöd kommer att uppmanas att lämna in ett fullständigt förslag. Fullständiga förslag kommer att granskas av forskare på motsvarande nivå enligt bedömningskriterierna på www.cost.esf.org/opencall Beslutet kommer normalt att fattas inom sex månader efter att förslaget tagits emot och man kan förvänta sig att åtgärderna kan inledas inom tre månader därefter.

Preliminära förslag ska vara Cost tillhanda den 25 september 2009, kl. 17.00 Brysseltid. Omkring 80 fullständiga förslag kommer att begäras in inför det slutliga urvalet, som kommer att omfatta omkring 30 nya åtgärder.

En inbjudan att lämna in fullständiga förslag kommer att gå ut senast den 13 november 2009 och dessa ska lämnas in senast den 15 januari 2010. Besluten beräknas att fattas i maj 2010. Nästa inlämningsdag planeras att bli den 26 mars 2010.

Det kan vara bra för förslagslämnare att kontakta sina nationella Cost-samordnare (CNC) för information och vägledning – se www.cost.esf.org/cnc

Förslag måste lämnas on-line på Cost-kontorets webbplats.

Cost får finansiellt stöd för sin samordnande verksamhet från EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Cost-kontoret, som administreras av Europeiska vetenskapsrådet (ESF), som fungerar som Costs genomförandeorgan, tillhandahåller det vetenskapliga sekretariatet för Cost-områden och Cost-åtgärder.


Top