Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0627(01)

Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 16 april 2008 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Rapporterande medlemsstat: Förenade kungariket

OJ C 147, 27.6.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/11


Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 16 april 2008 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

Rapporterande medlemsstat: Förenade kungariket

2009/C 147/09

1.

Rådgivande kommittén anser att transaktionen utgör en koncentration enligt artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning.

En minoritet avstår från att rösta.

2.

Rådgivande kommittén är enig med kommissionen om att den anmälda transaktionen har en gemenskapsdimension enligt artiklarna 1 och 4 i EG:s koncentrationsförordning.

En minoritet avstår från att rösta.

3.

Rådgivande kommittén instämmer i att den relevanta produktmarknaden i detta ärende bör definieras på följande sätt:

Det är lämpligt att skilja mellan olika typer av fartyg inom den kommersiella varvsindustrin som helhet.

Kemikalie- och oljetankfartyg och produkttankfartyg bör betraktas som två separata marknader eller som en enda produktmarknad. Frågan kan lämnas obesvarad i detta fall.

Kryssningsfartyg och färjor bör betraktas som två separata marknader eller som en enda produktmarknad. Frågan kan lämnas obesvarad i detta fall.

Kommissionen bör rikta in sin analys på kryssningsfartyg över 30 000 bruttoton, som är det segment där Aker Yards bedriver verksamhet. Det är i detta fall inte nödvändigt att skilja mellan olika marknader för kryssningsfartyg i olika storlekar.

Frågan om huruvida tillverkning av fartygsmotorer bör delas upp i mindre segment kan lämnas obesvarad i detta fall.

En minoritet avstår från att rösta.

4.

Rådgivande kommittén instämmer i att de geografiska marknaderna för byggnation av kommersiella fartyg och för tillverkning av fartygsmotorer i detta fall är världsomfattande.

En minoritet avstår från att rösta.

5.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer att ha till direkt resultat att Aker Yards ställning på marknaden för byggnation och leveranser av kryssningsfartyg stärks, eftersom det inte finns någon horisontell överlappning.

En minoritet avstår från att rösta.

6.

Rådgivande kommittén instämmer i att förlusten av STX som en potentiell konkurrent inom byggnation och leverans av kryssningsfartyg inte skulle ha någon betydande konkurrenshämmande effekt.

En minoritet avstår från att rösta.

7.

Rådgivande kommittén instämmer i att STX finansiella ställning inte är sådan att den sammanslagna enheten skulle bli dominerande på marknaden för byggnation av kryssningsfartyg, oavsett om de finansiella instrument som de klagande hänvisar till utgör före detta eller aktuella bidrag från den sydkoreanska staten.

En minoritet avstår från att rösta.

8.

Rådgivande kommittén instämmer i att även om det fanns bevis för att den sammanslagna enheten sannolikt skulle få bidrag till att finansiera produktionen i framtiden som den klagande hävdar, så är det inte sannolikt att det på något betydelsefullt sätt skulle öka den sammanslagna enhetens finansiella styrka, vilket förklaras ingående i beslutet.

En minoritet avstår från att rösta.

9.

Rådgivande kommittén instämmer i att köparna av kryssningsfartyg är stora och mer kvalificerade och, med dagens marknadsstruktur, sannolikt har möjlighet att motverka eventuellt konkurrenshämmande beteende efter koncentrationen.

En minoritet avstår från att rösta.

10.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens om kryssningsfartyg och färjor tillsammans, eller om färjor separat.

En minoritet avstår från att rösta.

11.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens om produkttankfartyg.

En minoritet avstår från att rösta.

12.

Rådgivande kommittén instämmer i att de vertikala förbindelser som skapas genom den planerade transaktionen inte kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens på de olika marknaderna för kommersiella fartyg, särskilt marknaderna för kryssningsfartyg och färjor.

En minoritet avstår från att rösta.

13.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens om sjötransporter av gods.

En minoritet avstår från att rösta.

14.

Kommittén är enig med kommissionen om att koncentrationen bör förklaras förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet.

En minoritet avstår från att rösta.


Top