EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/016/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5436 – Citi Infrastructure Partners, L.P./Itínere Infraestructuras S.A.) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 16, 22.1.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/23


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5436 – Citi Infrastructure Partners, L.P./Itínere Infraestructuras S.A.)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2009/C 16/08)

1.

Kommissionen mottog den 14 januari 2009 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Citi Infrastructure Partners, L.P., som tillhör koncernen Citigroup (Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar kontroll över delar av företaget Itínere Infraestructuras S.A. (Spanien) genom ett offentligt uppköpserbjudande.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Citi Infrastructure Partners, L.P: Riskkapitalfond med fokus på infrastruktur,

Itínere Infraestructuras S.A.: Infrastrukturkoncessioner.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5436 – Citi Infrastructure Partners, L.P./Itínere Infraestructuras S.A., till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top