Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/314/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct) Text av betydelse för EES

OJ C 314, 22.12.2007, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/41


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 314/13)

1.

Kommissionen mottog den 17 december 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget EQT V Ltd. (”EQT'”, Kanalöarna) som tillhör EQT-koncernen, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över Securitas Direct AB (”Securitas Direct”, Sverige) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 13 november 2007.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

EQT: Riskkapitalfond som investerar i norra Europa,

Securitas Direct: Tillhandahåller säkerhetstjänster inklusive installation av alarm med fjärrövervakning och åtgärd i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Portugal.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av COMP/M.4986 – EQT V/Securitas Direct, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top