Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007H0508(02)

Rådets rekommendation av den 19 mars 2007 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2005

OJ C 103, 8.5.2007, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/2


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 19 mars 2007

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2005

(2007/C 103/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fjärde AVS–EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 15 december 1989 (1) och ändrad genom det i Mauritius den 4 november 1995 undertecknade avtalet (2),

med beaktande av den interna överenskommelsen om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för den fjärde AVS-EG-konventionen (3), genom vilken bland annat sjunde Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) inrättas, särskilt artikel 33.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 29 juli 1991, tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen (4), särskilt artiklarna 69–77,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för sjunde EUF:s operationer till och med den 31 december 2005, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2005, tillsammans med kommissionens svar (5),

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 33.3 i den interna överenskommelsen skall kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av sjunde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av sjunde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2005 har i sin helhet varit tillfredsställande.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av sjunde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2005.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  EGT L 229, 17.8.1991, s. 288.

(4)  EGT L 266, 21.9.1991, s. 1.

(5)  EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.


Top