Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007H0508(01)

Rådets rekommendation av den 19 mars 2007 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) för räkenskapsåret 2005

OJ C 103, 8.5.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/1


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 19 mars 2007

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) för räkenskapsåret 2005

(2007/C 103/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tredje AVS-EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 8 december 1984 (1),

med beaktande av den interna överenskommelsen 86/126/EEG om finansiering och förvaltning av gemenskapens stöd (2), särskilt artikel 29.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 11 november 1986, tillämplig på sjätte Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) (3), särskilt artiklarna 66-73,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för sjätte EUF:s operationer till och med den 31 december 2005, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2005, tillsammans med kommissionens svar (4).

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29.3 i den interna överenskommelsen skall kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av sjätte EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av sjätte EUF:s operationer under räkenskapsåret 2005 har i sin helhet har varit tillfredsställande.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av sjätte EUF för räkenskapsåret 2005.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 86, 31.3.1986, s. 3.

(2)  EGT L 86, 31.3.1986, s. 210. Överenskommelsen ändrad genom beslut 86/281/EEG (EGT L 178, 2.7.1986, s. 13).

(3)  EGT L 325, 20.11.1986, s. 42.

(4)  EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.


Top