Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0311(01)

Rådets beslut av den 24 februari 1997 om utnämning av en suppleant i Rådgivande kommittén för arkitektutbildning

OJ C 76, 11.3.1997, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/1999

31997D0311(01)

Rådets beslut av den 24 februari 1997 om utnämning av en suppleant i Rådgivande kommittén för arkitektutbildning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 076 , 11/03/1997 s. 0005 - 0005


RÅDETS BESLUT av den 24 februari 1997 om utnämning av en suppleant i Rådgivande kommittén för arkitektutbildning (97/C 76/03)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets beslut 85/385/EEG av den 10 juni 1985 om inrättande av en rådgivande kommitté för arkitektutbildning, särskilt artiklarna 3 och 4 i detta (1), och

med beaktande av följande:

Rådet utnämnde genom sitt beslut av den 26 februari 1996 (2) Anne-Claude COSTANTINI till suppleant för tiden fram till och med den 25 februari 1999.

Den franska regeringen har utsett Michel REBUT-SARDA till ersättare för Anne-Claude COSTANTINI.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Michel REBUT-SARDA utnämns till suppleant i Rådgivande kommittén för arkitektutbildning som ersättare för Anne-Claude COSTANTINI under återstoden av dennas mandatperiod, dvs. till och med den 25 februari 1999.

Uftärdat i Bryssel den 24 februari 1997.

På rådets vägnar

Ordförande

H. VAN MIERLO

(1) EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 26.

(2) EGT nr C 74, 14.3.1996, s. 1.

Top