EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995F1127(03)

Rådets akt av den 26 juli 1995 om utarbetandet av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

OJ C 316, 27.11.1995, p. 48–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 9 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 50 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 50 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 49 - 49

31995F1127(03)

Rådets akt av den 26 juli 1995 om utarbetandet av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 316 , 27/11/1995 s. 0048 - 0048


RÅDETS AKT av den 26 juli 1995 om utarbetandet av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (95/C 316/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA AKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K.3.2c i detta, och

med beaktande av följande:

För att förverkliga unionens mål betraktar medlemsstaterna kampen mot bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, som en fråga av gemensamt intresse som ingår i det samarbete som inrättats med stöd av avdelning VI i fördraget.

För att med full kraft bekämpa sådant bedrägeri är det nödvändigt att träffa en första överenskommelse som snarast skall kompletteras med en annan juridisk akt i syfte att förstärka det straffrättsliga skyddet för Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

RÅDET

BESLUTAR att upprätta den konvention vars text återfinns i bilagan och som denna dag har undertecknats av företrädare för regeringarna i unionens medlemsstater,

REKOMMENDERAR att konventionen antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 1995.

På rådets vägnar

J. A. BELLOCH JULBE

Ordförande

Top